Dikdörtgenin alanı verilen kenar uzunluğu nasıl bulunur?

İçindekiler:

  1. Dikdörtgenin alanı verilen kenar uzunluğu nasıl bulunur?
  2. Bir karenin alanı nasıl bulunur?
  3. Alanı verilen bir dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanır?
  4. Bir karenin çevresi ne kadardır?
  5. Dikdörtgenin alanını nasıl bulunur?
  6. Bir alanın çevresi nasıl hesaplanır?
  7. Dörtgenin çevre uzunluğu nasıl bulunur?
  8. Altıgenin alan formülü nedir?
  9. Alanı verilen bir karenin çevresi nasıl bulunur?

Dikdörtgenin alanı verilen kenar uzunluğu nasıl bulunur?

Dikdörtgenin alanı, uzun kenar ile kısa kenarın çarpımıyla bulunur. G'yi, uzun kenarın uzunluğu, Y'yi kısa kenarın uzunluğu kabul edersek; Dikdörtgenin Alanı = G x Y şeklinde hesaplanır.

Bir karenin alanı nasıl bulunur?

KONU 38: KARE VE DİKDÖRTGENİN ALANI A = a × a = a2'dir. Karenin alanı, kenar uzunluğunun karesine eşittir. ÖRNEK: Kenar uzunluğu 10 cm olan bir karenin alanını bulalım.

Alanı verilen bir dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanır?

Dikdörtgenin çevresini bulmak için bir uzun ve bir kısa kenar toplanır. Sonrasında iki uzun ve iki kısa kenar olduğu için bulunan sayının iki ile çarpılması gerekir. Bu şekilde dikdörtgenin çevresi bulunabilmektedir. Dikdörtgen çevresi= 2 x (a + b) formülünden kolaylıkla bulunabilir.

Bir karenin çevresi ne kadardır?

Ancak karenin çevresi farklı şekilde hesaplanmaktadır. Bu bağlamda Karenin bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılır ise o zaman çevresi ortaya çıkar. Yukarıda verildiği gibi karenin bir kenar uzunluğu a olduğu zaman, buradan yola çıkmak suretiyle 4 ile çarpılması çevre uzunluğunu verir.

Dikdörtgenin alanını nasıl bulunur?

Dikdörtgende karşılıklı iki kenar birbirine eşit olduğu için farklı iki kenarı çarparak alanı bulmak lazımdır. Bunun için dikdörtgenin farklı kenarlarına x ve y dersek; Alan Formülü = x.y şeklindedir.

Bir alanın çevresi nasıl hesaplanır?

Çevresi; eşit olmayan kenarlardan biri x ve biri y ise 2(x+y) formülü ile bulunur.

Dörtgenin çevre uzunluğu nasıl bulunur?

Dikdörtgenin çevresinin formülü taban genişliği ile yüksekliğinin toplamının iki katı şeklinde ifade edilir. Diğer bir ifade ile tüm dört kenarının toplanması ile bulunur.

Altıgenin alan formülü nedir?

bir kenar uzunluğuna s dersek alan formülü ifade edilir. Düzgün Altıgen Alanı Nasıl Bulunur? Altıgenin alanı için Alan = (3√3 s2)/ 2 formülü uygulanır.

Alanı verilen bir karenin çevresi nasıl bulunur?

Karenin alanından çevresini bulma Bir karenin çevre uzunluğu, o karenin kenarlarının uzunluklarının toplamıdır. Karenin her bir kenar uzunluğu birbirine eşittir. Yani karenin çevresi, bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpılması sonucu elde edilmektedir.