EnpopulerSorularCom - Ana Sayfa

Türkiye'de eğitim, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün reformlarına uygun olarak oluşturulan ulusal bir sistem tarafından yönetilmektedir. Ülkenin sosyo-ekonomik kurumları için yetenekli bir profesyonel sınıf oluşturmak için tasarlanmış devlet kontrollü bir sistemdir.

1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre tüm okullar Maarif Vekaleti'ne bağlanmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim okulları ile diğer kurumlar ve çeşitli kurslar açarak çağdaş öğretim yaklaşımlarını uygulamak ve eğitim düzeyini yükseltmek Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. Bugün Bakanlık da bu işlevleri yerine getirmekte, uygun norm ve kurallar geliştirmekte, özel bakıma ihtiyacı olan okul çağındaki çocuklar için eğitim okulları düzenlemektedir.

Türkiye'de zorunlu eğitim 12 yıl sürmektedir. İlk ve orta öğretim, devlet tarafından finanse edilmekte ve 6-18 yaş arasındaki devlet okullarında ücretsiz olarak verilmektedir ve 2001 yılında bu yaştaki çocukların kapsamı neredeyse %100'dür. Ortaöğretim veya lise eğitimi zorunlu değildir, ancak üniversitelere kabul için gereklidir. 2011 itibariyle Türkiye'de 166 üniversite vardı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç olmak üzere, kabul, ÖSYS devlet sınavına tabidir ve ardından lise mezunları akademik performanslarına göre kabul edilmektedir.

2002 yılında Türkiye'de eğitime yapılan toplam harcama 13.4 milyar dolardı. Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve özel ve uluslararası vakıflar aracılığıyla hükümet bütçeleri dahil

Türk eğitim sisteminin anayasal ilkeleri

 1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uyum;
 2. Evrensellik ve Eşitlik;
 3. Seçme özgürlüğü;
 4. Eğitim hakkı;
 5. Fırsatların kalitesi;
 6. Herkes için yaşam boyu eğitim;
 7. Laiklik ilkesi de dahil olmak üzere Atatürk reformlarına uygunluk (laiklik ilkesi, kilisenin devletten ayrılması);
 8. Demokrasi inşası;
 9. Bilimsel yaklaşım;
 10. İşbirlikli öğrenme;
 11. Okul ve veliler arasındaki işbirliği;
 12. Türk milli eğitim sisteminin yapısı