4 sınıf basit elektrik devresi nedir?

İçindekiler:

 1. 4 sınıf basit elektrik devresi nedir?
 2. Basit bir elektrik devresi neden çalışmaz?
 3. Basit bir elektrik devresinde hangi durumlarda ampul ışık vermez?
 4. Duy olmadan elektrik devresi çalışır mı?
 5. Duy kullanılmadan basit bir elektrik devresi kurulamaz mı?
 6. Duy olmadan ampul yanar mı?
 7. Anahtar açıkken ampul yanar mı?
 8. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul yanar?
 9. Anahtar olmadan devre çalışır mı?
 10. Hangi devre elemanı olmadan basit bir devre kurulabilir?
 11. Anahtar olmadan basit elektrik devresi çalışır mı?
 12. Anahtarın kapalı olduğu ve lambanın Işık verdiği elektrik devresi nedir?
 13. Elektrik anahtarı hangi konumdayken lamba yanar?
 14. Bir ampermetre devreye veya bir gerilim kaynağının ucuna yanlışlıkla paralel olarak bağlanırsa ne olur?
 15. Ampermetre neden seri bağlanır paralel bağlanırsa ne olur?
 16. Bir elektrik devresine ampermetre nasıl bağlanır?

4 sınıf basit elektrik devresi nedir?

Elektrik enerjisi kaynağında başlayıp yine kaynakta biten kesintisiz yola elektrik devresi denir. ... Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresi denir.

Basit bir elektrik devresi neden çalışmaz?

- Basit elektrik devresinde pil olmadığında devre çalışmaz. ... - Basit elektrik devresinde bağlantı kablosu kopmuş veya hasar görmüş ise devre çalışmaz. - Basit elektrik devresinde pil bozuk veya bitmişse devre çalışmaz. - Basit elektrik devresinde ampul veya duy bozulmuşsa devre çalışmaz.

Basit bir elektrik devresinde hangi durumlarda ampul ışık vermez?

Ampul yanmıyorsa; Bir elektrik devresinde anahtar açık ise bu devreye açık devre denir. Pilden gelen elektrik devrenin diğer elemanlarına ulaşamadığı için ampul ışık vermez.

Duy olmadan elektrik devresi çalışır mı?

Cevap. Duy ile pil yatağı olmadan devre çalışır . 1 - Ampul = Ampul devrenin çalıştığını gösterir . ... 3 - Bağlantı kablosu = kablo ise elektrik devresindeki elemanların birbirleri ile temasını sağlar .

Duy kullanılmadan basit bir elektrik devresi kurulamaz mı?

Merhaba! Cevap: Yanlıştır. Çünkü duy kullanılmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.

Duy olmadan ampul yanar mı?

Duy olmadan da ampul yanar , duy ampulun sabit durması icindir. Pil yatağı olmadan pil çalışır yeter ki pile kabloyu doğru bağlamış olalım ve kutupları doğru yerleştirmiş olalım.

Anahtar açıkken ampul yanar mı?

1. Bir elektrik devresinde anahtar devreyi açıp kapar. - Anahtar açıkken devre tamamlanmaz bu yüzden ampul ışık vermez. - Anahtar kapalıyken devre tamamlanır bu yüzden ampul ışık verir.

Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul yanar?

Doğrulanmış Cevap. Ambul bir elektrik devresinde dirençtir. -Ampuller iletken bağlantı kablosu ile devrede paralel veya seri bağlanırsa ,piller doğru yerleştirilirse ışık yanar.

Anahtar olmadan devre çalışır mı?

Elektrik devresi anahtar olmadan da çalışabilir. Ancak kişi ampulü ne zaman kapatacağını veya açacağını ayarlayamaz.Yani elektrik devresi sürekli yanık durumda kalacaktır.

Hangi devre elemanı olmadan basit bir devre kurulabilir?

Cevap = Anahtar olacaktır.

Anahtar olmadan basit elektrik devresi çalışır mı?

Basit bir elektrik devresinde bulunan elemanlar; pil, pil yatağı, ampül, duy, kablo ve anahtardır. ... Anahtar olmadığı zamanlar ise elektrik akımı pil bitene kadar devam etmektedir. Bu yüzden anahtar olmadan da elektrik devresi çalışabilir ancak sürekli olarak çalışır bu durum ise pilin kısa sürede bitmesine sebep olur.

Anahtarın kapalı olduğu ve lambanın Işık verdiği elektrik devresi nedir?

* Anahtarın kapalı olduğu devreye kapalı devre denir. Bu devrede akım dolanır ampul ışık verir.

Elektrik anahtarı hangi konumdayken lamba yanar?

Ama genelde anahtar aşağı konumda iken lamba yanar. Bunun için anahtarın arkasında ok işareti vardır bu oklar aşağı bakacak şekilde montaj yapılırsa anahtar aşağı konumda iken lamba yanar.

Bir ampermetre devreye veya bir gerilim kaynağının ucuna yanlışlıkla paralel olarak bağlanırsa ne olur?

Eğer ampermetre devreye yanlışlıkla paralel bağlanırsa iç direnci çok küçük olduğu için üzerinden çok büyük akım geçer. Bu devrenin ampermetre üzerinden kısa devre olması anlamına gelir. Ampermetreden kısa devre akımı geçer. Bu da ampermetrenin hasar görmesine, büyük ihtimalle de yanmasına sebep olur.

Ampermetre neden seri bağlanır paralel bağlanırsa ne olur?

Ampermetre, bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alet. ... İç direnci çok küçük olduğu için üzerinden akım geçirebilir. Bu nedenle devreye seri bağlanır. Voltmetre gibi devreye paralel bağlanacak olursa devrede kısa devre durumu oluşacaktır.

Bir elektrik devresine ampermetre nasıl bağlanır?

Elektrik akım şiddetini ölçmeğe yarayan aletlere AMPERMETRE denir. Ampermetreler devreye daima seri olarak bağlanır. Alıcıdan geçen elektrik akımı aynı zamanda ampermetreden de geçebilmesi için alet alıcı (yük veya cihaz) ile arka arkaya bağlanır. Bu bağlantı şekline seri bağlama denir.