Hasta dosyaları arşivinin yeri seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

İçindekiler:

 1. Hasta dosyaları arşivinin yeri seçilirken nelere dikkat edilmelidir?
 2. Hastanın uzun süre bakımsız kalması hangi kusura girer?
 3. Özel hastane kamera kayıtları ne kadar saklanır?
 4. Problem odaklı hasta kayıtları nelerdir?
 5. Tıbbi kayıt tutulurken hata yapıldığında ne yapılır?
 6. Kağıda dayalı hasta kayıt sistemlerinin güçlü yanları nelerdir?
 7. Aşağıdakilerden hangisi kağıda dayalı hasta kayıt sistemlerinin zayıf yanlarından biridir?
 8. Enformasyonun değerini belirleyen temel nitelikler nelerdir?
 9. Elektronik hasta kaydının faydaları nelerdir?
 10. Elektronik hasta kayıt sisteminin işlevleri nelerdir?
 11. Tıbbi kayıt ne demek?
 12. Hasta dosyası ne anlama gelir?
 13. Tıbbi dökümanlar hangi davalarda kullanılır?
 14. Sağlık verisi kavramı Türk mevzuatına hangi yönetmelik ile girmiştir?
 15. Birincil ve ikincil veri kaynakları nelerdir?

Hasta dosyaları arşivinin yeri seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

Hasta dosyaları arşivinin yeri seçilirken aşağıdaki dört kriter göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Hasta dosyaları arşivi hastanenin merkezi bir yerinde olmalıdır.
 • Tüm hastalara yatan, poliklinik ve acil hizmet verebilmelidir.
 • Sağlık çalışanları ve diğer kullanıcıların erişebileceği bir yerde olmalıdır.

Hastanın uzun süre bakımsız kalması hangi kusura girer?

Hizmet Kusuru: Örneğin, acil bir hastanın uzun süre bakımsız kalması gibi. İkincisi hastaya zarar veren tıbbi bakım kusurlarıdır. Örneğin, hastanede bulunması gereken tıbbi aletlerin noksan olması.

Özel hastane kamera kayıtları ne kadar saklanır?

Bu kayıtların saklanma süresi de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Buna göre hastanenin ortak alanlarında alınan kamera görüntüleri asgari 2 ay süreyle saklanmalıdır. Tabi daha fazla süreyle de saklanması mümkündür. Ancak Yönetmelik asgari 2 ay süreyle muhafaza edilmesini öngörmüştür.

Problem odaklı hasta kayıtları nelerdir?

sistematik bir yaklaşım sunan bir araçtır. Sistemin odak noktası probleme yönelik tıbbi kayıttır. Bu kayıt sistemi hasta bakı- mının devamlılığını sağlar ve bakımı yapan kişiye hastanın sonuçlarını kayıt altına alma fırsatı verir.

Tıbbi kayıt tutulurken hata yapıldığında ne yapılır?

1- Kayıtlar üzerinde aslını bozacak bir değişiklik yapılmaz. 2- Kayıtlar tutulurken hata yapılmışsa, hatanın üzeri alttaki yazı okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir; yeni yazı yanına yazılır; düzeltmenin yapıldığı tarih ve saat bilgisi kaydedilerek paraflanır.

Kağıda dayalı hasta kayıt sistemlerinin güçlü yanları nelerdir?

Kâğıda dayalı tıbbi kayıt:

 • Bilgiye anında erişim sağlar.
 • Kolay okunabilir.
 • Veri güvenliği sağlar.
 • Rahat ve esnek kullanıma olanak verir.
 • Diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonu kolaylaştırır.
 • Veri kalitesini sağlar.
 • Araştırmaları kolaylaştırır.
 • Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi kağıda dayalı hasta kayıt sistemlerinin zayıf yanlarından biridir?

Kağıda dayalı kayıtların zayıf olduğu yönleri; içerik, format, erişim, bütünlük olmak üzere dört ana başlıkta toplamak mümkündür. Hasta Kayıt İçeriği ile İlgili Problemler: Hastaya ait veriler eksik, okunaksız ya da yanlış kaydedilebilmektedir.

Enformasyonun değerini belirleyen temel nitelikler nelerdir?

Yanıt Açıklaması: Enformasyonun değerini belirleyen temel nitelikler şu şekilde sıralanabilir: Doğruluk, noksansızlık, zamanlılık, uygunluk, yerindelik, ucuzluk. Doğru seçenek E'dir.

Elektronik hasta kaydının faydaları nelerdir?

Elektronik Sağlık Kayıtları, hastanın tedavisine zaman ayırmada oldukça yardımcıdır. Doktorların hastalarıyla çevrimiçi iletişim kurmasını sağlar ve hastaların reçeteyi doğrudan alabildikleri için kliniği birçok kez ziyaret etmeleri gerekmez .

Elektronik hasta kayıt sisteminin işlevleri nelerdir?

Elektronik sağlık kaydı veya EHR , hastanın sağlık kayıtlarının ve bilgilerinin dijital formatta sistematik bir şekilde toplanmasıdır. Bu kayıtlar, bilgilerin depolanmasını ve aktarılmasını kolaylaştıran sistemde tutulur. Örneğin, her hastanın bir hasta tablosu vardır ve bir EHR bunun dijital bir versiyonudur.

Tıbbi kayıt ne demek?

Tıbbi kayıtlar, belirlenen standartlara uygunluğunu denetlemenin ve aksayan yönleri iyileştirmek için veri toplamanın, ayrıca iyi bir kalite yönetim sisteminin gereği olarak tutulan kayıtlardır.

Hasta dosyası ne anlama gelir?

6.

Tıbbi dökümanlar hangi davalarda kullanılır?

Tıbbi kayıtlar, mahkemelerde çeşitli davlarda belge olarak kullanılabilir. Bu belgeler malpractice, kişisel zarar davaları, işçilerin tazminat davaları, vasiyet davaları, ceza davaları gibi durumlarda gerçeğin tespit edilmesi için kanıt görevi üstlenir.

Sağlık verisi kavramı Türk mevzuatına hangi yönetmelik ile girmiştir?

1 Temmuz 2012'de yayınlanmış olan “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik” ile 'sağlık verisi' kavramı Türk mevzuatına girmiş, bu verilerin ne şekilde korunup hangi şartlarla paylaşılabileceği düzenlenmiştir.

Birincil ve ikincil veri kaynakları nelerdir?

Toplanan veriler orijinal olup bir araştırmacı veya araştırmacı tarafından ilk kez toplanırsa, bunlar birincil verilerdir. Öte yandan, veriler mevcut kaynaklar kullanılarak toplanıyorsa, bunlar ikincil verilerdir.