Yöntemin anlamı nedir?

İçindekiler:

 1. Yöntemin anlamı nedir?
 2. Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilir?
 3. Tarih biliminin yöntemi nedir?
 4. Bir tarihçinin tarihi araştırmalarda uyulması gereken kurallar nelerdir?
 5. Tarih biliminin diğer bilim dallarından farkı nedir?

Yöntemin anlamı nedir?

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca'da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki μετά, μέθ- (metα, meth-) öneki ile “yol, araç” anlamındaki οδός (odos) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir.

Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilir?

Bilimsel araştırma basamaklarına değinecek olursak;

 • Gözlem ve araştırma konusunun belirlenmesi.
 • Araştırma problemini tanımlama.
 • Konuyla ilgili kaynak araştırması
 • Hipotezlerin yazılması
 • Araştırma yöntem , modelini belirleme.
 • Verilerin toplanması ve analizi.
 • Araştırmanın sonuçlandırılması ve araştırma raporunun yazılması

Tarih biliminin yöntemi nedir?

Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Tarih biliminin yöntemi; bilim ve mantığa uygun biçimde, güvenilir kaynaklara dayanarak yapılan tarihi olay incelemeleridir. ...

Bir tarihçinin tarihi araştırmalarda uyulması gereken kurallar nelerdir?

Tarihçinin Uyması Gereken En Önemli Kural Objektif Olmaktır.Objektif Olunmazsa Tarih Doğru Yorumlanamaz Ve Herkese Göre Değişir. Ayrıca Nesnel Olunmalı, Belgelere Dayalı Çalışmalı, Olayın Üzerinden Belirli Bir Zamanın Geçmesi Beklenmeli ( 25 Yıl ), Olay Geçtiği Dönemin Şartlarına Göre İncelenmeli.

Tarih biliminin diğer bilim dallarından farkı nedir?

Tarih bilimini diğer bilim dallarından ayıran en büyük fark, olayların araştırılmasında deney ve gözlem metodunun kullanılamamasıdır. Bundan dolayı tarihte kesin kurallar yoktur. Bu durum olayların tekrarlanamaması ve yeni buluntularla,olayla ilgili yargının değişebilmesi anlamına gelir.