Dilekçede ad soyad tarih nereye yazılır?

İçindekiler:

 1. Dilekçede ad soyad tarih nereye yazılır?
 2. Dilekçe kime verilir?
 3. Toplu imza yasal mı?
 4. Devlet memurları toplu şikayette bulunabilir mi?
 5. Dilekçede birden fazla imza olur mu?
 6. Arz ederim nereye yazılır?
 7. Dilekçe hangi programla yazılır?
 8. Üniversiteye şikayet dilekçesi nasıl yazılır?
 9. Mazeret sınavı dilekçesi nereye verilir?
 10. Cimer e şikayet dilekçesi nasıl yazılır?
 11. Birinden şikayetçi olmak için nereye başvurulur?
 12. Birinden şikayetçi nasıl olunur?
 13. Şikayetçi değilim dedikten sonra şikayetçi olabilir mi?
 14. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak kaç para?

Dilekçede ad soyad tarih nereye yazılır?

Yaygın kullanıma göre tarih, metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır. Ad, Soyad ve İmza: Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır. Ad ilk harfi büyük diğer harfler küçük; soyad tamamı büyük harfle yazılır.

Dilekçe kime verilir?

Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM'ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Aynı kanunun 7. Maddesine göre dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 8.

Toplu imza yasal mı?

Bu şekilde toplu dilekçe verme yasağı kaldırılmıştır ancak bu, memurların tek dilekçe metnine imza atmaları şeklinde dilekçe vermeleri olarak değerlendirilemez.

Devlet memurları toplu şikayette bulunabilir mi?

ŞİKAYET HAKKI Şikayetin tanımına yukarıda yer vermiştik. Buna göre, Devlet Memurlarının amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı başvurduğu yola şikayet denmektedir. Birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır.

Dilekçede birden fazla imza olur mu?

Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler. 13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Arz ederim nereye yazılır?

Resmi bir yazı metninin son kısmında yer alan ve yazıyı imzalayan makamın arz veya ricasını belirttiği son ifade 'arz ederim' veya 'rica ederim' şeklinde yazılır.

Dilekçe hangi programla yazılır?

Öncelikle dilekçe yazmak için Word programını kullanmak zorundasın çünkü en rahat yazı yazabileceğin program budur. Diğeri yani Wordpad programı daktilo mantığıyla çalışıyor.

Üniversiteye şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Dilekçe; ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup ile hazırlanmalıdır. Talep edilen işlem ya da bilgi yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve içerisinde açık ve anlaşılır bir şekilde istenmelidir. Şikâyet söz konusuysa, şikâyete konu olan belgeler mümkünse eklenmeli ve tanıklar dilekçede belirtilerek açıklanmalıdır.

Mazeret sınavı dilekçesi nereye verilir?

Madde 4 - (1) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, Dekanlığa/Müdürlüğe sunar. Mazeretin kabul yetkisi ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu'ndadır.

Cimer e şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

CİMER DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR? CİMER'e yazılacak olan şikayet ve talep dilekçelerinde, öncelikli olarak gereksiz detaylara girmeden istenilen talep veya şikayet açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. CİMER şikayet ve talep dilekçesinin anlaşılır olması, talep veya şikayetin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Birinden şikayetçi olmak için nereye başvurulur?

Öncelikle yapmanız gereken il şey savcılığa başvurup suç duyurusunda bulunmaktır. Ancak savcılık dışında başvurabileceğiniz bazı makamlarda bulunmaktadır. Bu makamlar, polis, baro veya jandarma olabilir. Bu makamlara sözlü ya da yazılı olarak vuracağınız her başvuruda yazılı bir tutanak tutulacaktır.

Birinden şikayetçi nasıl olunur?

Eğer Şikayetçi Olmak İsterseniz: Hangi makama başvuruyorsanız, dilekçe o makama hitaben yazılmalıdır. Eylemden zarar gören şikâyetçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır. •Biliniyorsa eylemi gerçekleştiren şüphelinin adı, soyadı ve adresi belirtilmelidir.

Şikayetçi değilim dedikten sonra şikayetçi olabilir mi?

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme beyanı veya dilekçesi verildikten sonra, aynı fiil ile ilgili bir daha şikayetçi olma veya kamu davasına müdahil olma (katılma) mümkün değildir. Yani, şikayetten vazgeçme beyanının geri alınması veya diğer bir deyişle şikayetten vazgeçmeden vazgeçme mümkün değildir.

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak kaç para?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak “ücretsizdir”. Burada önemli bir husus ücretsiz olduğu için sık sık ve asılsız şikayet yapmaktan kaçınmak gerekir. Şikayetin gerçeği yansıtmadığı durumlarda karşı bir dava ile karşı karşıya kalınacağı gibi posta masrafı, bilirkişi ücreti vb masraflarla da karşılaşılabilir.