Arz ederim üst makama mı?

İçindekiler:

  1. Arz ederim üst makama mı?
  2. Dilekçede isim ve imza nereye yazılır?
  3. Dilekçede tarih ad soyad imza nereye yazılır?
  4. Dilekçede tarih nereye yazılır 2020?
  5. Dilekçede tarih ve adres nereye yazılır?
  6. Resmi evrakta tarih nereye yazılır?
  7. Resmi yazılarda gereğini rica ederim ne demek?
  8. Gereğini arz ederim kime denir?
  9. Gereğini ne demek?

Arz ederim üst makama mı?

Günümüze kadar askeri anlayışın bir uzantısı olarak, hiyerarşik kademede kendisine denk veya kendisinden bir üst makama yazılan resmi yazılar 'Arz ederim', hiyerarşik olarak kendisinden daha alt makama yazılan yazılar ise 'Rica ederim' şeklinde bitiriliyordu.

Dilekçede isim ve imza nereye yazılır?

Konu metninin sağ alt tarafına, kenara çok yaklaşmayacak ve metinle arasında bir miktar boşluk kalacak şekilde imza atılır. İmzanın hemen altına isim yazılır.

Dilekçede tarih ad soyad imza nereye yazılır?

Yaygın kullanıma göre tarih, metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır. Ad, Soyad ve İmza: Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır. Ad ilk harfi büyük diğer harfler küçük; soyadtamamı büyük harfle yazılır.

Dilekçede tarih nereye yazılır 2020?

Madde 5: Dilekçe metninin sağ alt köşesine tarih, hemen tarihin altına imza, imzanın altına da isim soyisim yazılmalıdır.

Dilekçede tarih ve adres nereye yazılır?

İç bölgenin sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazılır. Sol alt bölgeye de dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalıdır.

Resmi evrakta tarih nereye yazılır?

Madde 11- Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

Resmi yazılarda gereğini rica ederim ne demek?

Hiyerarşik olarak alt makamlarla yapılan yazışmalarda 'rica ederim', üst ve aynı düzeydeki makamlarla yapılan yazışmalarda 'arz ederim' ifadesi kullanılır. ... ' imzalı belgelerde, yetkiyi devreden makamın hiyerarşik durumuna göre arz ve/veya rica ibarelerinden uygun olanı kullanılır.

Gereğini arz ederim kime denir?

Resmi usullere göre 'üst', 'ast'a yazı yazarken 'Rica ederim' ibaresini kullanıyor; tam tersi durumlarda ise 'Arz ederim' deniliyor. Bu nedenle vatandaşlar için de kamu kurumlarına dilekçe verirken 'Arz ederim' ibaresini kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Gereğini ne demek?

Gereği gibi, gereğine göre, gerektiği gibi, mucibince.