adplus-dvertising

İhracat destekleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. İhracat destekleri nelerdir?
 2. İhracat Devlet yardımları nelerdir?
 3. İhracat teşviklerinin amaçları nelerdir?
 4. Turquality destekleri nelerdir?
 5. Turquality avantajları nelerdir?
 6. Markalaşma desteği nedir?
 7. Rapor desteği nedir?
 8. Seçici teşvikler nedir?
 9. Hangi banka Türkiye'de ihracatın teşvik ve geliştirilmesi amacıyla devlet tarafından kurulmuştur?
 10. Dış ticaret finansman yöntemleri nelerdir?

İhracat destekleri nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri Nelerdir?
 • Yurt dışı birim(ofis, mağaza, depo, raf, reyon) desteği,
 • Yurt dışı tanıtım desteği,
 • Yurt dışı marka tescil desteği,
 • Yurt dışı fuar desteği,
 • Yurt içi fuar desteği(Uluslararası nitelikte),
 • Belgelendirme/test-analiz rapor desteği,
Daha fazla öğe...

İhracat Devlet yardımları nelerdir?

İhracata Yönelik Devlet Yardımları
 • Yurtdışında Gerçekleşecek Fuar Katılımlarının Desteklenmesi.
 • Tasarım Desteği.
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı
 • Eğitim ve Danışmanlık Yardımı
 • Pazar Araştırması ve Pazarlamanın Desteklenmesi.
Daha fazla öğe...

İhracat teşviklerinin amaçları nelerdir?

İhracat teşvikleri, ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı sağlamak, bölgesel ve toplumsal dengeyi sağlamak, istihdamı arttırmak, işsizliği engellemek, üreticiyi ihracata yöneltmek gibi sebeplerle verilen teşviklerdir.

Turquality destekleri nelerdir?

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu ...

Turquality avantajları nelerdir?

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak ...

Markalaşma desteği nedir?

Marka destek programı, ülkemizin rekabet avantajlarını elinde bulundurduğu ve bu konuda potansiyeli olan ürün gruplarını bünyesinde bulunduran şirketlerin, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrasındaki hizmetlere kadar bütün süreci içinde barındıracak şekilde yönetimsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve ...

Rapor desteği nedir?

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenme- sidir.

Seçici teşvikler nedir?

Özel veya seçici nitelikteki teşvik ve yönlendirmede ise, seçilen bir ekonomik faaliyetin geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması, mal ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ilgili faaliyete yönelik olarak kamu tarafından sağlanan nakdi veya gayri nakdi nitelikli teşvikler söz konusudur.

Hangi banka Türkiye'de ihracatın teşvik ve geliştirilmesi amacıyla devlet tarafından kurulmuştur?

Günümüzde Türkiye'de uygulanmakta olan ihracat teşvikleri; devlet yardımları, dahilde ve hariçte işleme rejimleri, Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi, sigorta ve garanti programları, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası ile ...

Dış ticaret finansman yöntemleri nelerdir?

Finansal Kiralama (Leasing), Faktoring, Forfaiting, Eximbank Kredileri ve Devlet Teşvikleri gibi alternatif finansman teknikleri işletmelerde yaşanan finansman sorunlarının çözümleri için kullanılmaya başlanmıştır.