Flama yarıya iner mi?

İçindekiler:

  1. Flama yarıya iner mi?
  2. 10 Kasımda bayrak ve flamalar yarıya iner mi?
  3. 10 Kasım'da hangi bayraklar yarıya indirilir?
  4. Istiklal Marşı okunduğunda Türk bayrağının çekildiği yerin adı nedir?

Flama yarıya iner mi?

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir. ... Bu yerlere, masalara, kürsülere vb. eşya üzerine Bayrağın şekli yapılamaz. Hiç bir siyasi parti, kuruluş, dernek, vakıf tarafından amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde, Bayrak, esas ve fon olarak kullanılamaz.

10 Kasımda bayrak ve flamalar yarıya iner mi?

10 KASIM'DA BAYRAK YARIYA İNER Mİ? Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.

10 Kasım'da hangi bayraklar yarıya indirilir?

(5) Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dinî bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım'da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.

Istiklal Marşı okunduğunda Türk bayrağının çekildiği yerin adı nedir?

Bayrak direği genellikle okular da İstiklal marşı okunurken ve resmî törenlerde bayrağımızın göklere çekilmesi için kullanıldığı düşünülmektedir. Oysaki bayrak direkleri tüm resmî kurumların dış mekanlarında bulunmaktadır ve her resmi kurum Türk bayrağını dalgalandırmakla yükümlüdür.