Ardışık tek sayılar nelerdir?

İçindekiler:

 1. Ardışık tek sayılar nelerdir?
 2. Ardışık sayılar nasıl yapılır?
 3. Ardışık ne demek örnek?
 4. Ardışık çift tam sayılar nelerdir?
 5. Ardışık iki tam sayının toplamı tek midir?
 6. Ardışık üç doğal sayının toplamı ortanca sayının kaç katıdır?
 7. Ardışık iki tam sayının çarpımı çift sayı mıdır?
 8. Çift tam sayı nedir?
 9. Çift sayılar 2 ile tam bölünür mü?
 10. Hangi sayılar 2 ile tam bölünür?
 11. 16 ile tam bölünen sayılar 8 ilede tam bölünür mü?
 12. Birler basamağı tek olan sayılar 3 ile tam bölünür mü?
 13. Hangi sayı 3 ile tam bölünebilir?

Ardışık tek sayılar nelerdir?

Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir. Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, ….... Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, …......

Ardışık sayılar nasıl yapılır?

Ardışık sayıların tanımında belirli bir kurala göre art arda ilerleyen sayı grupları ifadesini buluruz. Farklı gruplar ardışık olarak ilerleyebilir. Kuralını belirleyerek ardışık sayılar grupları elde edebiliriz. 5'in katı olan doğal sayılar= 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 şeklinde devam eden ardışık sayılardır.

Ardışık ne demek örnek?

Matematik'te bir konu olan "ardışık sayılar", sayılabilir sayıların belirli bir kurala göre ardı ardına gelmesine "ardışık sayılar" denir. Örneğin; 0, 1, 2, 3, 4 sayıları ardışık sayıdır.

Ardışık çift tam sayılar nelerdir?

2) Ardışık Çift Tam Sayılar -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 ……….. şeklinde art arda sıralanmış sayılara ardışık çift tam sayılar denilmektedir. Ardışık çift tam sayılar arasındaki farklar 2'dir. ⇒ Ardışık çift tam sayıları formülize etmek istersek n, n+2, n+4, n+6, n+8 şeklinde sembollerle ifade edebiliriz.

Ardışık iki tam sayının toplamı tek midir?

Ardışık iki sayıdan biri tektir, öbürü çift; dolayısıyla bu iki sayıyı topladığımızda tek sayı elde ederiz. Demek ki iki ardışık sayının toplamı hep tek sayıdır.

Ardışık üç doğal sayının toplamı ortanca sayının kaç katıdır?

Ardışık 3 doğal sayının toplamı, ortanca sayının 3 katına eşittir. Benzer şekilde bir ardışık dizi 5 elemandan oluşuyorsa, dizinin toplamı ortanca sayının 5 katına eşit olur.

Ardışık iki tam sayının çarpımı çift sayı mıdır?

Cevap. Evet çift sayıdır. Sonuç her zaman çift çıkar.

Çift tam sayı nedir?

1) Çift Tam Sayılar: 2 ile bölünen tam sayılara çift tam sayı denmektedir. Genellikle 2n ile gösterilen çift tam sayıların birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından kesinlikle biri bulunmaktadır. 0, 68, -142, 94 gibi sayılar çift tam sayıdır.

Çift sayılar 2 ile tam bölünür mü?

Cevap. Bütün çift sayılar 2 ile kalansız bölünür.

Hangi sayılar 2 ile tam bölünür?

Çift olan her sayı 2 ile tam bölünür. Sayının çift olup olmadığına birler basamağındaki rakama bakılarak karar verilir. Bir sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ya da 1'dir. Birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilir.

16 ile tam bölünen sayılar 8 ilede tam bölünür mü?

Cevap. Evet . Örneğin ; 32 16 ile tam bölünebiliyor. 8 de 32 ile tam bölünebiliyor.

Birler basamağı tek olan sayılar 3 ile tam bölünür mü?

* * Birler basamağı tek olan sayılar 3 ile her zaman tam bölünmez.

Hangi sayı 3 ile tam bölünebilir?

Bölünebilme kuralları
SayıKural
1Her sayı bölünür.
2Son rakamı çift sayı ise bölünür. Bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.
3Rakamların değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür.
4Bir sayının birler ve onlar basamağı 00 ya da 4'ün katı ise sayı 4 ile bölünür.