Zülüf dökülmüş yüze kimin türküsü?

İçindekiler:

 1. Zülüf dökülmüş yüze kimin türküsü?
 2. Zülüf dökülmüş yüze hangi yörenin?
 3. Zuluf neresi?
 4. Zülüf nedir Osmanlıca?
 5. Zülfü ne demek?
 6. Zülf Farsça ne demek?
 7. Zülfiyare dokunmak ne demek TDK?
 8. Zülf anlamı nedir?
 9. Zülfü Ruhsar ne demek?
 10. Zülfü yare dokunmak nedir?
 11. Haddeden geçmek ne demek?
 12. Zülfü yar ne demek?
 13. Ayine i Ruhsar ne demek?
 14. Hadde ne demek Osmanlıca?
 15. Kement projesi nedir?
 16. Zülfü yarim ne demek?

Zülüf dökülmüş yüze kimin türküsü?

Neşet Ertaş - Zülüf Dökülmüş Yüze [ Zülüf Dökülmüş Yüze © 1999 Kalan Müzik ] - YouTube.

Zülüf dökülmüş yüze hangi yörenin?

ZÜLÜF DÖKÜLMÜŞ YÜZE
Repertuar No50
Yöresi- İliKIRŞEHİR
İlçesi- Köyü-
Kaynak KişiNEŞET ERTAŞ
DerleyenNİDA TÜFEKÇİ
10 satır daha

Zuluf neresi?

a. 1. Şakaklardan sarkan saç lülesi: “Eser seher yeli zülfün dağıtır / Gerdana dökülen tel incinmesin” -Karacaoğlan. 2. Sevgilinin saçı, zülfüyâr: “Üçü orta boylu, boyları uzar / Üçü uzun boylu, zülfünü düzer” -Halk türküsü.

Zülüf nedir Osmanlıca?

sevgilinin saçı, yüzün iki yanından sarkan saç lülesi anlamındaki farsî kelime.

Zülfü ne demek?

Zülfü isminin anlamı ise şu şekilde; Saç ile, lüle ile ilgili, saça ait.

Zülf Farsça ne demek?

ZÜLÜF – ZÜLF (ﺯﻟﻒ) i. (Fars. zulf) Yüzün iki tarafından sarkan saç lülesi: Nûr-ı aynım düşme dâm-ı zülfüne zâhid gibi / Geç hevâsından behiştin maksad-ı aksâyı gör (Bâli-i Sofyevî).

Zülfiyare dokunmak ne demek TDK?

1) hatırlı, güçlü bir kimseyi veya bir makamı gücendirmek, darılmasına yol açmak; 2) birine zarar veya sıkıntı vermek; 3) sıkıntı verecek, sorun olacak konulara girmek.

Zülf anlamı nedir?

ZÜLFÜ İSMİNİN ANLAMI NEDİR? ... Zülfü isminin anlamı ise şu şekilde; Saç ile, lüle ile ilgili, saça ait.

Zülfü Ruhsar ne demek?

Yanak, sevgilinin yanağı. Ruhsâr, Fuzûlî'nin gazellerinde sevgilinin yanağını tasvir etmek için tercih ettiği kelimelerin başında gelir.

Zülfü yare dokunmak nedir?

[1] Söylediği bir söz ya da yaptığı bir davranışla güçlü ve hatırlı kimseleri, büyük yöneticileri gücendirmek, kırmak.

Haddeden geçmek ne demek?

[1] Uzun uzadıya incelemek. [2] En küçük ayrıntısına varıncaya kadar gözden geçirmek.

Zülfü yar ne demek?

zulf “saç” ve yār “sevgili” ile zulf-i yār) Sevgilinin saçı. ѻ Zülfiyâra dokunmak: Hatırlı bir kimse veya makāmı gücendirmek, darılıp gücenmesine yol açacak bir şey yapmak: Hep âh u zârdan gam-ı ağyâr idi garaz / İzzet dokunmadık sanırız zülfiyâra biz (İzzet Molla – Ş. A.D.

Ayine i Ruhsar ne demek?

ayine-i ervah / âyine-i ervah Ruhlar âyinesi. Esmâ-i İlâhiyenin tecellisine mazhar olan ruhlar.

Hadde ne demek Osmanlıca?

Erimiş madeni döküp tel yapmağa mahsus delikli maden levha.

Kement projesi nedir?

KEMENT Projesi, milli akıllı mühimmatlarda ve seyir füzelerinde kullanılmak üzere veri link terminali geliştirilmesine yönelik önemli bir teknoloji kazanım projesi olarak nitelendiriliyor.

Zülfü yarim ne demek?

[1] Söylediği bir söz ya da yaptığı bir davranışla güçlü ve hatırlı kimseleri, büyük yöneticileri gücendirmek, kırmak.