Giresunlular hangi Türk boyundan?

İçindekiler:

 1. Giresunlular hangi Türk boyundan?
 2. Çepni nerenin ilçesi?
 3. Çepniler hangi dili konuşuyor?
 4. Çepni Kültürü Nedir?
 5. Çepninin anlamı nedir?
 6. Giresun Çepniler Kimdir?
 7. Şalpazarı nereye baglı?
 8. Ağasar nereye bağlı?
 9. Çepni boyu nerelerde?
 10. Çepni ne demek TDK?
 11. Tokat hangi Oğuz boyundan?
 12. Çetmi kime denir?
 13. Giresun Espiye hangi Türk boyundan?
 14. Giresun Laz mı?
 15. Şalpazarı ismi nereden gelir?
 16. Agasar dereleri nerede?
 17. Şalpazarı hangi ile bağlı?
 18. Ağsar nerede?
 19. Dodurga boyu nerede yaşamıştır?
 20. Tokat'ta hangi Türk Boyları?

Giresunlular hangi Türk boyundan?

Giresun'da yaşayan hemşehrilerimizin büyük bir kısmının atası olan Çepni Türkleri, Karadeniz'i Türkleştiren Oğuz boylarından biridir.

Çepni nerenin ilçesi?

Çepni Belediyesi 39.309326 enlem ve 36.049904 boylamda yer almaktadır. Gemerek ilçesine bağlıdır. Çepni Belediyesi haritası Sivas ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir.

Çepniler hangi dili konuşuyor?

Çepnice veya Çepni dili, eski tarihlerde çoğunlukla Batı Asya'da konuşulan, Türk boylarından Çepni Boyu'na ait bir dildir. Aynı dilbirliği içinde, kendine özgü sözcükleriyle Çepni dili bilenler kendi aralarında anlaşmalarını sağlayan bir özel dildir, o dili konuşan kişilerin çoğunluğu Giresun, Ordu, Gümüşhane'dir.

Çepni Kültürü Nedir?

Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan birisi olan Çepniler, Türklerin tarihteki konar göçer yaşam tarzlarının bir sonucu olan yaylalara göç etme geleneğini bu yıl da devam ettirdiYaklaşık 3 ay süreyle yaylada kalacak olan Çepniler, kültürlerini yansıtan Ağasar elbiseleri ve süsledikleri hayvanlarıyla 40 ...

Çepninin anlamı nedir?

şeklinde tanımladığı bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Günümüzde Rumeli ve Anadolu'da yaşayan Oğuz/Türkmen boylarından biridir.

Giresun Çepniler Kimdir?

Karadeniz'de özellikle Giresun ve çevresinde Çepni boyundan insanlar yaşar.Trabzon'un Türkleşmesini sağlamışlardır. Çepniler, sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları'ndan biri ve en kalabalık olanıdır. Üç - Oklar'ın Gök Han koluna bağlıdırlar.

Şalpazarı nereye baglı?

Şalpazarı, eski ya da halk arasındaki ismiyle Ağasar, Trabzon'un bir ilçesidir.Trabzon'a 69 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti yönetimindeki Karadeniz Bölgesi'nde o devirde Trabzon'a bağlı olan Görele Kazası'na dahil iken 1798 de Vakfıkebir Kazası'na bağlandı. Halkının çok önemli bir bölümü Türkmen/Çepnilerden oluşur.

Ağasar nereye bağlı?

Ağasar vadisi, Trabzon ilinin Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinin sınırları içerisinde yer alır. Sis dağının eteklerinden başlayıp Beşikdüzü ilçesinden Karadenize dökülen Ağasar deresine yataklık eden vadidir.

Çepni boyu nerelerde?

Karadeniz Çepnileri makamı, Gümüşhane Kürtün, Güvendi yaylasında bulunan Güvenç Abdal Ocağına bağlıdırlar. Ayrıca Şanlıurfa'da Yaslıca beldesi adında tamamen Çepni Türkmenlerinden oluşan bir belde vardır. Çepniler ayrıca; Ege bölgesinde Manisa, İzmir, Denizli; Marmara'da Çanakkale ve Balıkesir'de yaşarlar.

Çepni ne demek TDK?

Çepniler, sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları'ndan biri ve en kalabalık olanıdır. Üç – Oklar'ın Gök Han koluna bağlıdırlar. Bilindiği gibi Oğuzlar; Türkiye ve Azerbaycan Türkleri'nin, Türkmenistan, Irak ve Suriye Türkmenleri ile Gagauzlar'ın atalarıdır. Cümleden anlaşıldığı üzere Çepniler Orta Asya kökenlidir.

Tokat hangi Oğuz boyundan?

diye tanımladığı bir Oğuz boyudur. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. "Salur" kelimesi kılıç sallayan anlamında kullanılmıştır. 14. yüzyılda Sivas,Erzincan, Kayseri ve Tokat civarında hüküm sürmüş Kadı Burhaneddin Devleti Salur boyuna mensuptur.

Çetmi kime denir?

Oğuz'un Çepni Boyu (Çepni, Çebni veya Çetmi olarak da bilinen Oğuz Türkleri) hakkında varılan genel bilgiler; -Çepni, 24 Oğuz Boyundan 21. olanının adıdır. ... - Çepniler Anadolu'ya ilk olarak Danışment Gazi önderliğinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu Döneminde gelmişlerdir.

Giresun Espiye hangi Türk boyundan?

Espiye'nin Türk yurdu olması Oğuz Türklerinin bir kolu olan Çepnilerin bölgeye gelmesiyle başlar. Oğuz Han'ın üç oğlundan biri olan Gün Han'ın; Bayındır, Peçenek ve Çavuldur boyları ile kardeş olan Çepniler XII ve XIV. Yüzyılda Kürtün bölgesine gelmesi ile Karadeniz kıyıları Türkleşmeye başlamıştır.

Giresun Laz mı?

Giresun Laz mıdır? Değildir. Giresun'un büyük bir kısmını Çepni soyundan gelen insanlar oluşturmaktadır.

Şalpazarı ismi nereden gelir?

Belgede Şalpazarı'nın İsmi "Akhisar Deresi" olarak zikredilmektedir. Daha sonraki kayıtlarda da yine ya Akhisar Deresi veya Akhisar Deresi Nahiyesi olarak kaydedilmiştir. Halk arasında bilinen ismi ile Ağasar kelimesinin kökeni budur. Trabzon 1320-1902 Salnamesi'nde ilçenin adı "Şar pazarı" olarak geçmektedir.

Agasar dereleri nerede?

Ağasar vadisi, Trabzon ilinin Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinin sınırları içerisinde yer alır. Sis dağının eteklerinden başlayıp Beşikdüzü ilçesinden Karadenize dökülen Ağasar deresine yataklık eden vadidir.

Şalpazarı hangi ile bağlı?

Şalpazarı, eski ya da halk arasındaki ismiyle Ağasar, Trabzon'un bir ilçesidir.Trabzon'a 69 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti yönetimindeki Karadeniz Bölgesi'nde o devirde Trabzon'a bağlı olan Görele Kazası'na dahil iken 1798 de Vakfıkebir Kazası'na bağlandı.

Ağsar nerede?

Ağasar vadisi, Trabzon ilinin Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinin sınırları içerisinde yer alır. Sis dağının eteklerinden başlayıp Beşikdüzü ilçesinden Karadenize dökülen Ağasar deresine yataklık eden vadidir.

Dodurga boyu nerede yaşamıştır?

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kızılırmak'ın her iki yakasında yerleşik olan, aynı zamanda ana yol kenarındaki Tödürge Gölü'ne de adını veren Tödürge Köyü, Dodurga boyunun Anadolu coğrafyasındaki en doğuda yer alan Dodurga adlı yerleşim birimidir. Köyün ismi Dodurga'dan zamanla değişerek Tödürge olmuştur.

Tokat'ta hangi Türk Boyları?

"Salur" kelimesi kılıç sallayan anlamında kullanılmıştır. 14. yüzyılda Sivas,Erzincan, Kayseri ve Tokat civarında hüküm sürmüş Kadı Burhaneddin Devleti Salur boyuna mensuptur. Anadolu'da Salur boyuna mensup halkın yaşadığı bölgelerde Salur ismini taşıyan çok sayıda köye rastlanmaktadır.