En genç yaşta peygamber olan kimdir?

İçindekiler:

 1. En genç yaşta peygamber olan kimdir?
 2. Peygamberimizin yakınında olan genç sahabelerden üçünün adı nedir?
 3. Çoçuk sahabeler kimlerdir isimleri?
 4. Bazı genç sahabiler kimlerdir?
 5. Peygamber efendimizin sahabeleri kimlerdir?
 6. Cennetle müjdelenen sahabeler kimlerdir?
 7. Sahabeler kimlerdir isimleri?
 8. Çoçuk sahabeler kimlerdir Eodev?

En genç yaşta peygamber olan kimdir?

***8220;Şit Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, dokuz yüz on iki yaşında idi. idris Aleyhisselâm da, o zaman yirmi yaşında bulunuyordu.

Peygamberimizin yakınında olan genç sahabelerden üçünün adı nedir?

Abdullah bin Zübeyr (r.a.) Hz. Zeyd bin Harisa (r.a.) Ömer bin Hattab. (r.a.)

Çoçuk sahabeler kimlerdir isimleri?

ÇOCUK SAHABELER (10 KİTAP)

 • Allah'ın Aslanı Hz. Ali.
 • 2.Peygamberimizin Evlatlığı Zeyd bin Harise.
 • Cennetle Müjdelenen Sa'd ibni Ebî Vakkas.
 • 4.Peygamberimizin Gönüllü Hizmetkârı Enes bin Mâlik.
 • Muhaddis ve Muallim Ebu Said el-Hudrî
 • 6.Peygamberimizin Evlatlığının Oğlu Üsame bin Zeyd.
 • 7.Hz. Ömer'in Oğlu Abdullah ibni Ömer.
 • Müminlerin Annesi Hz.

Bazı genç sahabiler kimlerdir?

Genç yaşta Müslüman olan sahabelerin isimleri şu şekildedir;

 • Hz. Ali (r.a.)
 • Zeyd b. Hârise (r.a.)
 • Abdullah b. Mes'ud (r.a.)
 • Zübeyr b. Avvam (r.a.)
 • Talha b. Ubeydullah (r.a.)
 • Abdurrahman b. Avf (r.a.)
 • Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.)
 • Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a.)

Peygamber efendimizin sahabeleri kimlerdir?

Ailesi ve akrabaları

 • Hatice.
 • Sevde bint Zem'a.
 • Aişe bint Ebû Bekir.
 • Zeyneb bint Cahş
 • Hafsa bint Ömer.
 • Ümmü Seleme.
 • Reyhâne bint Zeyd.
 • Zeyneb bint Huzeyme.

Cennetle müjdelenen sahabeler kimlerdir?

Said İbnu Zeyd (r.a) rivayetine göre Efendimiz, hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: ''Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa'd İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah cennetliktir." (Ravi ...

Sahabeler kimlerdir isimleri?

Cennete Girmekle Müjdelenen Sahabelerin İsimleri şöyledir:

 • Hz. Ebubekir (r.a)
 • Hz. Ali (r.a)
 • Hz. Ömer (r.a)
 • Hz. Osman (r.a)
 • Said Bin Zeyd (R.a)
 • Abdurrahman Bin Avf (R.a)
 • Sad Bin Ebi Vakkas (R.a)
 • Talha Bin Ubeydullah (R.a)

Çoçuk sahabeler kimlerdir Eodev?

Çoçuk sahabeler kimlerdir

 • Allah'ın Aslanı Hz. Ali.
 • 2.Peygamberimizin Evlatlığı Zeyd bin Harise.
 • Cennetle Müjdelenen Sa'd ibni Ebî Vakkas.
 • 4.Peygamberimizin Gönüllü Hizmetkârı Enes bin Mâlik.
 • Muhaddis ve Muallim Ebu Said el-Hudrî
 • 6.Peygamberimizin Evlatlığının Oğlu Üsame bin Zeyd.
 • 7.Hz. Ömer'in Oğlu Abdullah ibni Ömer.
 • Müminlerin Annesi Hz.