Akağaç Hecelerine nasıl ayrılır?

İçindekiler:

 1. Akağaç Hecelerine nasıl ayrılır?
 2. Kurt nasıl Hecelenir?
 3. Basımevi nasıl Hecelenir?
 4. Denizaltı nasıl Hecelenir TDK?
 5. Ortaokul nasıl Hecelenir?
 6. Öğretmenevi nasıl Hecelenir?
 7. Asteroit Hecelerine nasıl ayrılır TDK?
 8. Yer elması Hecelerine nasıl ayrılır?
 9. Satır sonuna sığmayan özel isimler ayrılır mı?
 10. Satır sonuna sığmayan özel isimler nasıl bölünür?
 11. Atatürk kelimeler satır sonunda nasıl ayrılır?
 12. Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır?
 13. Ahmetciğim nasıl yazılır TDK?
 14. Ciğim eki nasıl yazılır TDK?
 15. Çiğim mi Ciğim mi?
 16. Babacım mı babacığım mı?
 17. Ahmet de mi Ahmet'te mi?
 18. Allah'tan mı Allah'dan mı?

Akağaç Hecelerine nasıl ayrılır?

Doğrulanmış Cevap 'Ak ağaç' kelimesini hecelerine ayıralım. Ak a-ğaç olur. Ak kelimesi hecelere ayrılmaz çünkü iki kelimeden oluşur. Ağaç ise a-ğaç olarak ayrılır.

Kurt nasıl Hecelenir?

Türkçe'de bir hecede en az bir ünlü harf bulunması gerekir. Kurt kelimesinde bir tane ünlü bulunmaktadır. Bu yüzden kent kelimesi kurt şeklinde hecelenmesi gerekir.

Basımevi nasıl Hecelenir?

Beyatlı➠Be-yat-lı (Bey-at-lı şeklinde heceleme yanlış olur) yayınevi➠ya-yı-ne-vi.

Denizaltı nasıl Hecelenir TDK?

Cevap. De-niz-al-tı şeklinde hecelenir.

Ortaokul nasıl Hecelenir?

Ortaokul birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimeyi ayrı yazarak hataya düşenler vardır.

Öğretmenevi nasıl Hecelenir?

Merhaba! Cevap: Öğretmenevi; Öğ-ret-men-ev-i şeklinde hecelenir.Toplam 5 hecelidir.

Asteroit Hecelerine nasıl ayrılır TDK?

Cevap : As-te-ro-it şeklinde hecelenir.

Yer elması Hecelerine nasıl ayrılır?

Yer elması kelimesinde yer ve elması sözcükleri ayrı olduğu için YER EL-MA-SI şeklinde hecelenir. Bir başına anlamlı olan sesler topluluğuna kelime denir. Not: Kelimenin diğer bir anlamı da sözcüktür.

Satır sonuna sığmayan özel isimler ayrılır mı?

Cevap: Özel isimler satır sonunda hecelerine göre ayrılır.

Satır sonuna sığmayan özel isimler nasıl bölünür?

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar.

Atatürk kelimeler satır sonunda nasıl ayrılır?

Cevap: A-ta-türk diye ayrılır.

Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır?

Özel isimlere gelen eklerin yazılışı

 1. Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. ...
 2. Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. ...
 3. Özel adlardan türeyen sözcüklerin aldığı çekim ekleri ve kurum, kuruluş, bakkal, okul, belediye vb. kesme işaretiyle ayrılmaz.

Ahmetciğim nasıl yazılır TDK?

Ahmetçiğim şeklinde yazılır, ayrılmaz.

Ciğim eki nasıl yazılır TDK?

gibi ifadeler günlük konuşma dilinde "-cim" diye telaffuz edilse da aslında "-ciğim"/"-cığım" şeklindedir ve TDK kurallarına göre öyle yazmak gerekir. Zira bu ifadeler -cik ekinin iyelik eki almış halinden başka bir şey değildir. gibi örneklerde ise sert ünsüz benzeşmesi olduğu için "-çiğim"/"-çığım" şeklinde yazılır.

Çiğim mi Ciğim mi?

Cevap: Özel isimlere getirilen -çiğim -ciğim ekleri özel isme bitişik yazılır. Sebebi, özel eklere gelen yapım eklerine gelen çekim eklerinin bitişik yazılmalıdır. -ciğim eki -cik yapım ekine gelen -im iyelik ekidir.

Babacım mı babacığım mı?

Son dönemde anneler sıklıkla çocuklarına 'annecim', babalar 'babacım', hatta teyze ve halalar 'teyzecim', 'halacım' şeklinde hitap ediyor. Ayrıca çocuğunun ismine her an 'cim' eki koyup çocuğuna kızarken bile Ege'cim, Defne'cim şeklinde hitap eden ebeveynler de var.

Ahmet de mi Ahmet'te mi?

Ahmet'te ve Ahmet de yazımları doğru biçimdedir. Kullanıldığı duruma göre yazılışı değişmektedir.

Allah'tan mı Allah'dan mı?

şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Allahtan da ? şeklinde olmalıdır.