Animasyonun Türkçe karşıtı nedir?

İçindekiler:

 1. Animasyonun Türkçe karşıtı nedir?
 2. Ekstra Türkçe karşılığı nedir?
 3. Ekstra Türkçe bir kelime mi?
 4. Ekstra ne demek TDK?
 5. Ekstra kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 6. Mısra kelimesinin eş anlamı nedir?
 7. Etap ne demek TDK?
 8. Mantalite Türkçe karşılığı nedir?
 9. Antre kelimesinin Türkçesi nedir?
 10. Antre ne demek TDK?
 11. Labirentin Türkçesi nedir?
 12. Methal sözlük anlamı nedir?
 13. Tapuda Methal ne demek?
 14. Giriş ne anlama gelir?
 15. Giriş gelişme ve sonuç nedir?
 16. Yöntem ne anlama gelir?
 17. Giriş yapmak ne demek?
 18. Kaynak ne anlama gelir?
 19. Bulgu ne anlama gelir?
 20. Bir makalede bulgu ne demek?
 21. Belirti ve bulgu ne demek?
 22. Raporda bulgular kısmına ne yazılır?
 23. Tezde bulgular nedir?
 24. Veri ve bulgu nedir?
 25. Raporda bulgu nedir?
 26. Tezde bulgular kısmı nasıl yazılır?

Animasyonun Türkçe karşıtı nedir?

Animasyon kelimesinin Türkçe karşılığı canlandırmadır. Canlandırmaları ben yaptım. Canlandırma işini severim.

Ekstra Türkçe karşılığı nedir?

İngilizce Türkçe Sözlük Medikal/Tıp Fazladan, dışında, ilaveten.

Ekstra Türkçe bir kelime mi?

Ekstra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Ekstra, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Ekstra ne demek TDK?

sf. 1. En iyi, üstün nitelikli: Ekstra un. 2. zf. Fazladan, alışılan ve gerekenden başka, ek olarak: Ekstra yatak ücreti almadılar.

Ekstra kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ekstra sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler ek olarak, en iyi ve fazladan sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Mısra kelimesinin eş anlamı nedir?

Bu dörtlüklerin oluşturduğu her bir yapıya ise mısra denmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından ise mısra kelimesi için, 'dize' sözcük karşılığı eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Mısra Eş Anlamlısı Nedir?

Etap ne demek TDK?

1. Aşama. 2. Adım. etap, 4 karakter ile yazılır.

Mantalite Türkçe karşılığı nedir?

mantalite : Fransızca mantalite (mentalité) sözü, “anlayış, zihniyet; düşünce, kanaat” gibi anlamlar taşımaktadır. Bu söz için dilimizde zihniyet, anlayış gibi karşılıklar bulunmaktadır.

Antre kelimesinin Türkçesi nedir?

Antre kelimesinin Türkçe'deki karşılığı “giriş”tir.

Antre ne demek TDK?

a. (a'ntre) 1. Giriş: “Bir müddet sonra her ikisi de büyük antreden çıkıp kaybolurlar” -A. M.

Labirentin Türkçesi nedir?

Labirent; Dolambaç anlamına gelmektedir. Labirentte pek çok yer olduğundan dolayı dolambaç denmiştir.

Methal sözlük anlamı nedir?

METHAL – MEDHAL 1. Giriş yeri, giriş: Müdâfaadan başka çâre yoktu, zîra kalenin methali pek dardı, huruç hareketi imkânsızdı (Ömer Seyfeddin).

Tapuda Methal ne demek?

Müşterek medhal ne demektir, tanımı; Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümler başka parsel veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan yeri olarak ayrılabilir. Eski tapu sicil nizamnamesi bu durumu müşterek medhal adını vermiştir.

Giriş ne anlama gelir?

Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh.

Giriş gelişme ve sonuç nedir?

Doğrulanmış Cevap. =>Giriş:Yazının genellikle tek cümleden oluşan ilk bölümdür. Bu bölümde paragrafın konusu açıklanır.Giriş cümleleri genel anlamlıdır.Giriş cümlesi kendinden önceki bir yargının varlığını hissettirmez çünkü daha önce söylenen bir şey yoktur. ... =>Sonuç:Paragrafta ele alınan olayların bağlandığı bölümdür.

Yöntem ne anlama gelir?

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca'da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki μετά, μέθ- (metα, meth-) öneki ile “yol, araç” anlamındaki οδός (odos) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir.

Giriş yapmak ne demek?

İnsan, hayvan ve ürünlerin hastalıklardan korunması, malî ve ekonomik zorunluklar ya da güvenlik gibi nedenlerle, kimi malların yurda sokulmalarına konan yasak.

Kaynak ne anlama gelir?

Kaynak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."

Bulgu ne anlama gelir?

bulgu ne demek? Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.

Bir makalede bulgu ne demek?

Bulgu bulunan şeydir. Amaçlar doğrultusunda yapılan aramadan sonra, problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki bilgidir. Verinin türüne göre olgusal ve yargısal nitelikte olabilir. Bulgular yorumdan ayrı ve onunla karıştırılmadan sunulmalıdır.

Belirti ve bulgu ne demek?

Hastanın hissettikleri için kullanılan "belirti" (semptom) teriminin aksine, bulgular nesneldir. Bulgular hasta için bir şey ifade etmese de onun şikayetlerine neden olan hastalığın tanımlanabilmesi için doktoruna yardımcı olur. Örneğin, hastanın başının ağrımasından yakınması bir belirtidir.

Raporda bulgular kısmına ne yazılır?

Bulgular önce genel bir giriş bilgisiyle başlayıp (bu bölümde hangi alt başlıklar olduğu ve içerik olarak neyin yer alacağı bilgisi) daha sonra problem ve alt problem cümlelerine vereceğiniz yanıtlar sunulmalıdır. Araştırma bulgularının yapısı üzerinde çalıştığınız yayına göre kısmen değişebilmektedir.

Tezde bulgular nedir?

En genel anlamda, bulgu “bulunan şey”dir. Toplanan verilere araştırma amaçları doğrultusunda verilen anlamdır. Araştırma bulgusu, amaçlar doğrultusunda toplanan ham verilerin işlenmesi, çözümlenmesi ve içsel olarak değerlendirilerek problem çözümüne, iyileştirilmesine tutulması planlanan “ışık”tır, bilgidir; kanıttır.

Veri ve bulgu nedir?

=>Nitel veri: Belirli bir miktar belirtmeyen, bir sıra ya da dereceye göre elde edilen verilerdir. => Nicel veri : Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir. Bulgu nedir? => Var olduğu halde varlığı bilinmeyen yeni kesfedilmiş şeylere bulgu denir.

Raporda bulgu nedir?

Bulgu: Araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılan veri toplama ve analiz aşamasının ardından problemin çözümüne ışık tutan bilgidir. Yani araştırma sonucunda kullanıma hazır hale gelen üründür. ... Bilimsel araştırmalarda genellikle olgusal bulgular hedeflenir.

Tezde bulgular kısmı nasıl yazılır?

Bilimsel makalede bulgular bölümünün içeriği Bilimsel makalede bulgular bölümüne kadar bilimsel makalede özet, giriş ve yöntem bölümü verilmiştir. Bulgular bölümüne gelen okuyucunun dikkatini tekrar toparlaması için bu bölümün başında kısa bir giriş yazılır.