Türkiye'de tektonik depremler nerede görülür?

İçindekiler:

 1. Türkiye'de tektonik depremler nerede görülür?
 2. Tektonik hareketler ne demektir?
 3. Tektonik kökenli ne demek?
 4. Tektonik kuvvetler nedir?
 5. Fay hatları nerelerden geçiyor?
 6. Konveksiyonel akıntılar ne demek?
 7. Mantodaki konveksiyonel akımlar nelere sebep olur?
 8. Konveksiyonel akımlar ne demek?
 9. Mantodaki konveksiyonel akımlar Volkanizmaya neden olur mu?
 10. Konveksiyonel akımlar nerede nasıl oluşur?
 11. Konveksiyonel ne demek?
 12. Işıma ve konveksiyon ne demek?
 13. Hava durumunda konveksiyon nedir?
 14. Konveksiyon nedir Eodev?
 15. Iletim nedir Eodev?
 16. Konveksiyonel yağış hangi bölgelerde görülür?
 17. Konveksiyon nedir coğrafya?
 18. Cephe yağışları hangi bölgelerde görülür?
 19. Cephe yağışları nerede görülür dünyada?
 20. Cephe yağışları nerede görülür Türkiye?

Türkiye'de tektonik depremler nerede görülür?

Türkiye, tektonik yapısına göre dört ana deprem bölgesine ayrılmıştır. 1- Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ). Türkiye, Alp – Himalaya sismik kuşağı üzerinde yer aldığından; Kuzey Anadolu Fay Hattı , bu tektonik kuşak üzerinde çok etkin bir bölge olarak uzanmaktadır.

Tektonik hareketler ne demektir?

Yer hareketi, Dünya'nin kabuğunda kırilma, kıvrilma. takım halinde yükselme ve çökme olaylarinı kapsar.

Tektonik kökenli ne demek?

Fransızca tectonique "yer kabuğunun hareketlerini inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen tektonik sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων "marangoz veya duvarcı ustası" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.

Tektonik kuvvetler nedir?

İÇ KUVVETLEREnerjisini yerin içinden alan güçlerdir.iç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır.iç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir. bunlar;Orojenez(Dağ oluşumu)Epirojenez(Kıta oluşumu)Volkanizma Depremler(seizma)'dir.

Fay hatları nerelerden geçiyor?

Batı Anadolu Fay Hattına bağlı olan 9 fay hattı bulunmaktadır ve şöyledir:

 • - Fethiye-Burdur Fayı
 • - Gökova grabeni.
 • - Cumalı, Yakköy Çayı
 • - Büyük Menderes Grabeni.
 • - Yavamsu Fayı
 • - Küçük Menderes Fayı
 • - Gediz Grabeni.
 • - Simav Grabeni.

Konveksiyonel akıntılar ne demek?

Bu sıcaklık farkı, daha sıcak olan alt kısımlardaki magmanın çekirdekten aldığı ısıyla daha da sıcaklığını arttırarak yükselmesi; kabuğa yakın olan soğuk kısmınsa daha sıcak olan alt tarafa doğru hareket etme eğilimi sonucunda "konveksiyon akıntıları" adı verilen döngüler oluşur.

Mantodaki konveksiyonel akımlar nelere sebep olur?

Mantodaki konveksiyonel akımların nedeni nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz. Mantonun alt kısımlarında yüksek sıcaklıktan dolayı yükselen maddeler üstte soğuyarak alt kısımlara dönmektedir. Bu sıcaklık farkı mantodaki konveksiyonel akımların nedenidir. Yerküreyi üzerinde taşıyan kısma manto denir.

Konveksiyonel akımlar ne demek?

Manto tabakasının alt kısmı ile üst kısmı arasındaki sıcaklık farkından dolayı dikey yönde hareketler oluşur. Bu hareketlere konveksiyon akımları denir.

Mantodaki konveksiyonel akımlar Volkanizmaya neden olur mu?

Mantodaki konveksiyonel akımlar:Volkanizmaya neden olur. ... Krater: Volkanizma sonucunda oluşur. Levha hareketleri:Depreme neden olur. Yer kabuğunda kırıklar:Deprem sonucunda oluşur.

Konveksiyonel akımlar nerede nasıl oluşur?

Doğrulanmış Cevap. Mantonun alt kesimlerinde aşırı sıcaklar sonucunda eriyen malzemeler yukarı çıkar,yukarıda soğuyan ve katılaşan malzemeler aşağı çöker.Mantodaki bu hareketlere konveksiyonel akımlar adı verilir.

Konveksiyonel ne demek?

Konveksiyonel yağış ( Konvektif yağış, Kırkikindi yağışı, Yükselim yağışı) ısınan hava parselinin, her 300 metre (1000 fit) mesafede adyabatik olarak 3 derece soğuyarak içeriğindeki nemin yoğunlaşması sonucu oluşan kümüliform bulutlarının neden olduğu yağıştır.

Işıma ve konveksiyon ne demek?

Sıcaklığı yüksek olan bir sistemden sıcaklığı düşük başka bir sisteme enerji aktarmanın yolu ısıdır. ... İletim ve konveksiyon maddenin taneciklerinin etkileşmesiyle, ışınım elektromanyetik dalgalarla enerjinin yayılmasıdır.

Hava durumunda konveksiyon nedir?

Konveksiyon, meteorolojide oldukça sık duyacağınız bir terimdir. Hava koşullarında, atmosferdeki ısı ve nemin dikey geçişini , genellikle daha sıcak bir alandan (yüzeyden) daha soğuk olana (açık) kadar tanımlar.

Konveksiyon nedir Eodev?

Konveksiyon terimi en genel anlamıyla bir akışkanın hareketini ifade eder. Bu hareketin iki bileşeni vardır: sürüklenme ve yayılma. Örneğin bir ırmağın üzerine bir miktar boya döktüğünüzü düşünün. Boya hem ırmakla birlikte sürüklenir hem de ırmağın içine yayılır.

Iletim nedir Eodev?

IŞIMA:Isının ışınlar yoluyla yayılmasıdır. ... İLETİM:Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarparak ısıyı yaymaları iletim yoluyla yayılmaya örnektir. İletim yoluyla yayılma dokunmayla gerçekleşir. Kızgın demire dokunduğumuzda demirin ısısı elimize iletim yoluyla geçer.

Konveksiyonel yağış hangi bölgelerde görülür?

Konveksiyonel yani yükselim yağışları İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir. Konveksiyonel yağışlara Anadolu'da “ Kırkikindi yağışları “ da denilmektedir. Konveksiyonel yağışlar ısınan havanın yükselerek soğuması sonucu oluşurlar. Dünya üzerinde ise yalnızca ekvatoral bölgede görülmektedir.

Konveksiyon nedir coğrafya?

Konveksiyon (veya taşınım), katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. ... Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan, içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.

Cephe yağışları hangi bölgelerde görülür?

Cephe Yağışları Nerelerde Görülür?

 • Cephe yağışları kuzey ve güney yarımkürede 30-60 derece paralelleri arasındaki bölgelerde görülür.
 • Orta kuşak olarak adlandırılan bu bölgede yer alan ve cephe yağışlarını alan bölgelerden biri de ülkemizdir.
 • Dünya üzerinde genellikle ılıman bölgelerde görülür.

Cephe yağışları nerede görülür dünyada?

Karadeniz'deki dağların kuzey yamaçları, Toroslar'ın güney yamaçlarında ve Güneydoğu Asya'da rastlanır. Cephe yağışları olarak da bilinirler; farklı karakterdeki iki hava kütlesinin karşılaşması sonucu, yeterli neme sahip havanın soğuyarak içerisindeki su buharının yoğuşması sonucu oluşur.

Cephe yağışları nerede görülür Türkiye?

Ülkemizde kış mevsiminde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde cephe yağışları fazla görülü En çok Akdeniz Bölgesinde görülür. Türkiye'de en çok görülen yağış tipi cephesel yağışlardı Bunun nedeni matematiksel konumdur.