Imar yönetmeliği ne zaman değişti?

İçindekiler:

  1. Imar yönetmeliği ne zaman değişti?
  2. Imarda bahçe duvarı yüksekliği ne kadar?
  3. Plansız alanlar imar yönetmeliği hangi alanlarda kullanılır?
  4. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek?
  5. Bahçe duvarı yapmak ruhsata tabi midir?
  6. Zemin Teraslari emsale dahil mi?
  7. Şakuli mesafesi nedir?
  8. Teras emsale girer mi?
  9. Imarda arsanın ne kadarı gider?

Imar yönetmeliği ne zaman değişti?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yaptı. Yönetmeliği ilgili değişiklik 11 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Imarda bahçe duvarı yüksekliği ne kadar?

Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 ...

Plansız alanlar imar yönetmeliği hangi alanlarda kullanılır?

6) (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Umumi bina: Köy konağı, köy kahvesi ve lokantası gibi köy ortak yapıları hariç imar planı kararı ile yapılabilecek kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel ...

Planlı alanlar tip imar yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Şehirlerde çarpık kentleşmeden kaynaklanan silüet bozukluklarının önlenmesi amacıyla imarda bazı yeni düzenlemeleri kapsayan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Bahçe duvarı yapmak ruhsata tabi midir?

Bahçe duvarı ruhsata tabi midir? ... Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre, bahçe duvarı için ruhsat alınmasına gerek olmuyor. Yönetmeliğe göre bahçe duvarının yüksekliği, binaların yol tarafındakicephe hatlarının önünde (0,50) m.yi, gerisinde ise (2,00) m.yi geçemez.

Zemin Teraslari emsale dahil mi?

kullanılmayan (çatıya ana merdiven ile ulaşım sağlanmayan) teras çatıların yapılması durumunda söz konusu teras çatı alanı emsal hesabına dâhil edilir mi? ... teras çatıların bu binalar tek bağımsız bölümlü olsalar dahi, emsal, hesabı yönünden ortak alan kapsamında değerlendirilebileceği" hükmü yer almaktadır.

Şakuli mesafesi nedir?

(2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak zorundadır.

Teras emsale girer mi?

kullanılmayan (çatıya ana merdiven ile ulaşım sağlanmayan) teras çatıların yapılması durumunda söz konusu teras çatı alanı emsal hesabına dâhil edilir mi? ... teras çatıların bu binalar tek bağımsız bölümlü olsalar dahi, emsal, hesabı yönünden ortak alan kapsamında değerlendirilebileceği" hükmü yer almaktadır.

Imarda arsanın ne kadarı gider?

1/1000 Uygulama İmar Planı çıkmış bir tarlanın arsaya dönüşebilmesi için max.parselin %40'ı oranında bir alanın Belediyeye bedelsiz terki şarttır.