Ağırlık birimi kilogram mıdır?

İçindekiler:

  1. Ağırlık birimi kilogram mıdır?
  2. Dünyadaki kütlesi 30 kilogram olan bir kişinin aydaki ağırlığı nedir?
  3. Aydan dünyaya getirilen bir cismin kütlesi değişir mi?
  4. Ayda kütle değişir mi?
  5. Madde miktarı artarsa özkütle artar mı?

Ağırlık birimi kilogram mıdır?

Şimdi cevabımızı açıklayalım; Ağırlığın birimi Newton ( N ) veya dyn şeklindedir. ... Çünkü kilogram kütlenin birimidir. Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişmektedir.

Dünyadaki kütlesi 30 kilogram olan bir kişinin aydaki ağırlığı nedir?

Dünya'nın çekim kuvveti Ay'ın yaklaşık 6 katıdır. O halde Dünya'da kütlesi 30 kg olan kişinin Ay'daki kütlesi de 30 kg olacaktır. O halde Dünya'da kütlesi 30 kg olan kişinin ağırlığı 30kg*10N= 300N'dur. Dünya'da ağırlığı 300N ise, Ay'da ağırlığı 300N/6=50N'dur.

Aydan dünyaya getirilen bir cismin kütlesi değişir mi?

Kütle değişmez ifadesi doğrudur geriye A ve D şıkları kalır fakat ağırlığı ile ilgili "aydan dünyaya getirilen" diye bir bilgi verilmiştir. Bu sebeple ağırlığı azalacaktır. Çünkü ayın yerçekimi Dünya'dakinden azdır.Dolayısıyla cevap : Kütle Değişmez, Ağırlık Azalır..

Ayda kütle değişir mi?

Ayda yerçekimi, Dünya' nın 1/6'sı kadardır. Kütle değişmez. Fakat ağırlık bulunduğu yerçekimin kuvvetine göre değişir.

Madde miktarı artarsa özkütle artar mı?

Özkütle ile ilgili; I. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar.