Maslahatı mülga ne demek?

İçindekiler:

  1. Maslahatı mülga ne demek?

Maslahatı mülga ne demek?

Fukaha bu noktada maslahatı muteber, mülga ve mürsel diye üçe ayırır. Muteber maslahat, Allah'ın kesinlikle itibar ettiği maslahatlardır. ... Mülga, Allah'ın kesinlikle itibar etmediği şeylerdir. Geçim sıkıntısı veya ağrıya dayanaksızlık nedeniyle intihar etme buna örnek olarak verilebilir.