Fizibilite etüdünün amacı nedir?

İçindekiler:

 1. Fizibilite etüdünün amacı nedir?
 2. Fizibilite yapılabilirlik nedir?
 3. Fizibilite raporu hazırlama amacı nedir?
 4. Fizibilite etüdü nedir ve nasıl yapılır?
 5. Fizibilite raporu nasıl hazırlanır?
 6. Yasal fizibilite nedir?
 7. Etüd ve Proje Giderleri Nelerdir?
 8. Fizibilite bilgisi nedir?
 9. Teknik etüt nedir?
 10. Fizibilite raporu nedir ve içeriğinde neler olmalıdır?
 11. Fizibilite raporunun bölümleri nelerdir?

Fizibilite etüdünün amacı nedir?

Bir fizibilite çalışmasının en temel amacı; bir yatırım fikrinin tüm yönleri ile incelenip, ilgili veri ve bilgiler eşliğinde, kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapılarak nihai karar vericilerin en doğru kararı almalarına yardımcı olmaktır.

Fizibilite yapılabilirlik nedir?

Yapılabilirlik araştırması ya da fizibilite araştırması; bir yatırım ya da proje başlatma kararı almadan önce gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesidir. Bu araştırmaların bir metin içinde toplanmış hali ise yapılabilirlik projesidir.

Fizibilite raporu hazırlama amacı nedir?

Bir proje yatırımı yapacak olan işletmenin politikasına uyup uymadığını belirlemek için fizibilite raporu hazırlanır. Çünkü fizibilite raporu projenin ekonomik, hukuki ve teknik açıdan etkinliğini araştırmaya yarar ve bu rapor ile bu konularla ilgili bilimsel gerçekler ortaya koyar.

Fizibilite etüdü nedir ve nasıl yapılır?

Fizibilite etüdleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır.

Fizibilite raporu nasıl hazırlanır?

Fizibilite raporu, öncelikle projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilemeyeceğini belirlemeye yarar. Ardından da projenin seçilen kriterlere uyup uymadığı bu rapor ile değerlendirir. Eğer bunun sonucunda projenin uygulanması yönünde karar alınırsa, bu uygulama için alternatif çözümler ve yaklaşımlar sunar.

Yasal fizibilite nedir?

Yasal fizibilite adından da anlaşılabileceği gibi söz konusu plan veya projenin yasal boyutunu ele alarak meydana gelebilecek yasal engeller de dahil olmak üzere her türlü hukuki durumu inceler.

Etüd ve Proje Giderleri Nelerdir?

-Etüt ve proje giderleri: Yatırıma ait etüt ve proje çalışmaları ile ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik,eğitim ve benzeri konularda yapılacak harcamalar bu kalemde dikkate alınır4.

Fizibilite bilgisi nedir?

Fizibilite Nedir? Fizibilite, henüz kağıt üstünde olan bir projenin uygulanabilirliğini denetleyen çalışmaların geneline verilen isimdir. Bu raporun hazırlanmasında ekonomi uzmanları, hukukçular ve mali danışmanlar birlikte çalışır. Fizibilite, aynı zamanda kısa ya da uzun soluklu yapılan pazar araştırmasıdır.

Teknik etüt nedir?

Teknik etüdün kapsamına giren konuların başlıcaları şunlardır: ürünün teknik dizaynının belirlenmesi. Üretim yöntemi ve teknoloji seçimi; seçimin gerekçesi, elde ediliş biçimi (lisans, satınalma, ortak girişim), alternatif teknolojiler ve maliyetleri.

Fizibilite raporu nedir ve içeriğinde neler olmalıdır?

Fizibilite raporu, öncelikle projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilemeyeceğini belirlemeye yarar. Ardından da projenin seçilen kriterlere uyup uymadığı bu rapor ile değerlendirir. Eğer bunun sonucunda projenin uygulanması yönünde karar alınırsa, bu uygulama için alternatif çözümler ve yaklaşımlar sunar.

Fizibilite raporunun bölümleri nelerdir?

Bir fizibilite raporunun içeriğinde nelerin olması gerektiği aşağıda detaylıca açıklanmıştır:
 • Yatırım Hakkında Genel Bilgiler: Yatırımın künyesi olarak da ifade edilebilen bu bölümde yatırım hakkında kısa bilgilere yer verilmektedir. ...
 • Ekonomik Analiz: ...
 • Teknik Analiz: ...
 • Finansal Analiz: ...
 • Çevresel ve Sosyal Etki Analizi:
BE