Makale nedir makale türleri?

İçindekiler:

 1. Makale nedir makale türleri?
 2. Makale turleri nelerdir?
 3. Araştırma makaleleri nelerdir?
 4. Bilimsel yayın çeşitleri nelerdir?
 5. Araştırma makalesi hangi bölümlerden oluşur?
 6. Bilimsel yazı çeşitleri nelerdir?
 7. Anı türleri nelerdir?
 8. Bilimsel makale türleri nelerdir?
 9. Bilimsel makalenin özellikleri nelerdir?
 10. Bir makale nasıl eleştirilir?

Makale nedir makale türleri?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. ... Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Makale turleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Araştırma makaleleri nelerdir?

Araştırma Makaleleri: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime katkısı olmalıdır. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında teorik, hesaplamalı ve deneysel özgün bilimsel çalışmalardan oluşur.

Bilimsel yayın çeşitleri nelerdir?

Bunları sıra ile görelim:
 • Araştırma makaleleri. Bilimsel dergilerdeki en önemli yayınlar, araştırma makaleleridir. ...
 • Derleme makaleleri. Bu tür makalelerin amacı, belli ve sınırlı bir konuda yayınlanmış araştırmaları birleştirerek ve karşılaştırarak okuyucuyu o konudaki gelişmeler hakkında aydınlatmaktır. ...
 • Yazışmalar. ...
 • Sonuç

Araştırma makalesi hangi bölümlerden oluşur?

başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Bilimsel yazı çeşitleri nelerdir?

Bilimsel Yazıların Türleri
 • Bilimsel Makaleler.
 • Tarama ve Değerlendirme Makaleleri.
 • Konferans Raporları
 • Toplantı Özetleri.

Anı türleri nelerdir?

Anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir. İçlerinde anı türünün özelliği bulunabilecek seyahatname, sefaretname, muhtıra, tezkire, menkabe, günlük, otobiyografi ve tarih türleri ile anı türünü karıştırmamak gerekir.

Bilimsel makale türleri nelerdir?

Bilimsel makale türleri; olgu sunumu, özgün araştıra ma, derleme, meta-analiz, editöre mektup ve denea yimlerin paylaşılması şeklinde olabilir.

Bilimsel makalenin özellikleri nelerdir?

Bilimsel makale akademik konuları içerir. Kullanılan kaynakların gösterilmesi zorunludur. Alıntılama yöntemi kullanılır. En önemli özelliği ise öğretici ve bilgi verici olma özelliği taşır bu yüzden de akıcı bir dil kullanılır.

Bir makale nasıl eleştirilir?

Makale İncelemesi ve Eleştirisi Nasıl Yapılır
 1. Yazılanlar iyi organize edilmiş mi?
 2. Alıntılar ve açıklamalar (paraphrases) düzgün şekilde mi? ...
 3. Referanslar birbiriyle tutarlı mı?
 4. Problem durumu açık bir şekilde belirtilmiş mi?
 5. Eğitim açısından yararlı ya da bir boşluğu dolduracak mı?
Daha fazla öğe...