Derleme nasıl yazılmalı?

İçindekiler:

 1. Derleme nasıl yazılmalı?
 2. Derleme türü makale nedir?
 3. Sistematik derleme nasıl hazırlanır?
 4. Giriş bölümünde alıntı yapılır mı?
 5. Meta sentez nasıl yapılır?
 6. Edebi bir makale nasıl yazılır?
 7. Kaç çeşit makale vardır?
 8. Makale kaç kelime olmalı?

Derleme nasıl yazılmalı?

Derlemede Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
 1. Başlık: Öz ve anlamlı olmalıdır.
 2. Özet: En son yazılan bölümdür. ...
 3. Giriş: Derlemenin neden yapıldığı, gerekçe ve amaç bu bölümde belirtilir.
 4. Yöntem: Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler bulunur.
Daha fazla öğe...

Derleme türü makale nedir?

Derleme makaleleri Bu tür makalelerin amacı, belli ve sınırlı bir konuda yayınlanmış araştırmaları birleştirerek ve karşılaştırarak okuyucuyu o konudaki gelişmeler hakkında aydınlatmaktır. Bu tür makaleler, genelde o konuda araştırmaları olan ve konuyu iyi bilen kişiler tarafından yapılır.

Sistematik derleme nasıl hazırlanır?

Sistematik derleme hazırlamanın aşamaları; işin tanımlanması, bilgi için tarama yapma, kanıt kalitesinin değerlendirilmesi ve analizi, kanıtın sunumu ve özetlenmesi, kanıtın tartışması, sistematik derlemenin yazımı, dış hakemler ve yayınlamadan oluşmaktadır.

Giriş bölümünde alıntı yapılır mı?

Giriş Bölümünde başka kaynaklardan alıntı yapıyorsanız muhakkak bunları kaynakçada belirtmelisiniz. Aksi taktirde yazınız daha baştan yayın şansını yitirir. Eğer hazırladığınız bir tez ise içeriği ne kadar iyi olursa olsun kopyaladığınız bir şeyi yazınızın okunmamasına neden açar.

Meta sentez nasıl yapılır?

Meta-sentez yapabilmek için belli bir alanda yapılmış optimum (araştırma sonunda beklenen sonuçlara ulaştıracak sayı ve çeşitlilikte) sayıda nitel araştırmaya ihtiyaç vardır. Yapılan nitel çalışmalar o alanda incelenen problem durumu veya kavramı açıklamaya yetecek, kuram oluşturmaya yarayacak düzeyde olmalıdır.

Edebi bir makale nasıl yazılır?

Makale yazarken aşağıdaki kriterler önemlidir:
 1. Anlatımda sade ve belirli bir format uygulanmalı.
 2. Somut özellikler ön planda olmalı.
 3. Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlarla desteklenmelidir.
 4. Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda makale yazabilir.
 5. Gazete, dergi ve internette yayımlanır.

Kaç çeşit makale vardır?

Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Makale kaç kelime olmalı?

Bilimsel makalede giriş bölümünün aşırı uzun olmasından kaçının. 500-1000 kelime içeren bir giriş bölümü ideal uzunluktadır diyebiliriz. Ancak bilimsel makaleyi göndermeyi düşündüğünüz derginin yönergelerini ve geçmiş sayılarını kontrol etmek daha doğru olacaktır.