adplus-dvertising

Mundemic Osmanlıca ne demek?

İçindekiler:

 1. Mundemic Osmanlıca ne demek?
 2. Hukukta mündemiç ne demek?
 3. Felsefede mündemiç ne demek?
 4. Mülga ne anlama gelmektedir?
 5. Hukukta Sezgin olmak ne demek?
 6. Müncer ne demek hukuk?
 7. Mülga ve ilga arasındaki fark nedir?
 8. Kuranda Iğva ne demek?
 9. Sezgin olmak ne demek?
 10. Hukukta rüşt ne demek?
 11. Hukuki anlamda Şamil ne demek?
 12. Tolerans ne demek hukuk?

Mundemic Osmanlıca ne demek?

İndimac eden, dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan. İçine alınmış olan.

Hukukta mündemiç ne demek?

Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan.

Felsefede mündemiç ne demek?

Felsefede mündemiç ne demek? fels. Sözü edilen varlığın ya da düşünce konusunun içinde bulunan, onu aşmayan, mündemiç.

Mülga ne anlama gelmektedir?

Kanun ya da bir kanun maddesinin kaldırılması işine ilga, kaldırılan her bir parçaya ise mülga adı verilmektedir. Mülga Nedir? Mülga, sık kullanılan hukuksal terimler arasında yer almaktadır. ... Mülga Kanun da bu hükmü biten ve artık yürürlükte olmayan kanunun ifade edilme biçimidir.

Hukukta Sezgin olmak ne demek?

Sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse.

Müncer ne demek hukuk?

Müncer nedir? Sonuçlanan, şu veya bu sonuca varan.

Mülga ve ilga arasındaki fark nedir?

İlga kelimesinden türeyen bu Mülga eskimiş ve hükmünü kaybetmiş, varlığı sona ermişi kaldırılmış anlamına gelmektedir. Hukukta mülga kelimesi yürürlükten kaldırılan anlamına gelmektedir. Hukuken kanun veya maddenin kaldırılması işlemine ilga denirken kaldırılan madde veya kanuna ise mülga denir.

Kuranda Iğva ne demek?

İĞVÂ (ﺍﻏﻮﺍﺀ) i. (Ar. ġavāye “azmak, sapıtmak”tan iġvā') Baştan çıkarma, yolunu şaşırtma, ayartma: … ve kābil-i kurb-i ilâh olmuş iken benden sonra iblis iğvâsına giriftar olalar (Fuzûlî).

Sezgin olmak ne demek?

En genel anlamıyla, gerçekliği dolaysız olarak içten ya da içeriden kavrayabilme, tanıyıp bilme yetisi.

Hukukta rüşt ne demek?

Sözlükte “doğru yolu bulmak, makul davranmak” gibi mânalara gelen rüşd kelimesi fıkıh terimi olarak kişinin mallarını din, akıl, mantık ve iktisat prensiplerine uygun biçimde koruyup harcamasını sağlayan fikrî olgunluğa sahip olmasını, Şâfiî'ye göre bunun yanı sıra dinî ve ahlâkî açıdan adalet vasfını taşımasını ifade ...

Hukuki anlamda Şamil ne demek?

İçine alma, kaplama, kapsama.

Tolerans ne demek hukuk?

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir.