Türkmence Günaydın ne demek?

İçindekiler:

 1. Türkmence Günaydın ne demek?
 2. Türkmence Türkçeye benziyor mu?
 3. Türkmen Türkçesi nelerdir?
 4. Turkmenistanda merhaba ne demek?
 5. Türkmence GOWY ne demek?
 6. Türkmence köp ne demek?
 7. Türkmence hangi dil ailesi?
 8. Türkmenistan'ın ana dili nedir?
 9. Türkmen Türkçesi hangi dillerde kullanılır?
 10. Türkmenistan lılar ne dili konuşuyor?
 11. Türkmenistan hangi alfabeyi kullanıyor?
 12. Türkmenistan dini inancı nedir?
 13. Velin ne demek Türkmence?
 14. Köp ne demek eski Türkçe?
 15. Tarihi Türk Lehçeleri nelerdir?
 16. Çuvaşça hangi dil ailesindendir?

Türkmence Günaydın ne demek?

Sayfayı bastır
Ben/SizMen / Siz
Evet/HayırHawa / Ýok
İyi/KötüÝaşy / Ýaman
Merhaba / HoşçakalınSalam / Hoş boluň
Günaydın / İyi gecelerErtiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
183 satır daha

Türkmence Türkçeye benziyor mu?

Dil özellikleri. Türkmence, Azerice ile birlikte Türkçeye en yakın olan dildir. Türkçe konuşan insanlar tarafından küçük bir çabayla anlaşılabilir. Türkmence, Azerice ve Türkçe gibi eski Oğuzca'dan kopup ayrı bir gelişim sergileyen bir dildir.

Türkmen Türkçesi nelerdir?

Türkmen Türkçesi, Türk dilleri içinde güney-batı Oğuz grubunda yer al- maktadır. Türkmen ulusunun anadilidir. ... Türkmen Türkçesi, 1990 yılından itibaren Türkmenistan'ın devlet dilidir. Türkmen Türkçesinin yaklaşık 30 diyalekt ve ağzı vardır.

Turkmenistanda merhaba ne demek?

[merhava:], at, k.d. l. ser. Berekella.

Türkmence GOWY ne demek?

gowy görmek Eý görmek, söýmek, halamak.

Türkmence köp ne demek?

çok, bol, fazla.

Türkmence hangi dil ailesi?

Türk dilleri Altay dilleri Türkmence/Dil ailesi

Türkmenistan'ın ana dili nedir?

Türkmence Türkmenistan/Resmi dilleri

Türkmen Türkçesi hangi dillerde kullanılır?

Resmi dil Türkmence'dir. Bunun dışında, Rusça, Özbekçe, Kazakça ve Türkçe konuşulan diğer diller arasında yer almaktadır.

Türkmenistan lılar ne dili konuşuyor?

Ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı yaklaşık 3500'dür. Resmi dil Türkmence'dir. Bunun dışında, Rusça, Özbekçe, Kazakça ve Türkçe konuşulan diğer diller arasında yer almaktadır. Türkmenistan karasal iklime sahiptir.

Türkmenistan hangi alfabeyi kullanıyor?

Türkmen alfabesi, (Türkmence: Türkmen elipbiýi) Türkmen dilinin Latin harfleri yardımı ile yazımında kullanılan alfabedir. 1993 yılında beri Türkmenistan'da kullanılmaya başlanmıştır.

Türkmenistan dini inancı nedir?

6 milyon nüfusu ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında nüfusu en düşük olan devlet Türkmenistan'dır. Ülkenin çoğunluğu ise Karakum Çölü'yle kaplıdır. ... Ülkede, Türkmence, Özbekçe ve Rusça yaygın olarak konuşulmaktadır. Dini yapısı itibarıyla, %92 Müslüman, %6 Hristiyan, %2 diğer dinlere mensuptur.

Velin ne demek Türkmence?

Ancak Türkmen Türkçesinde 'ama, fakat' anlamında kullanılan 'velin~veli' edatının bağladığı cümleler arasında Türkiye Türkçesindeki 'ki; de, da; sonra' edatlarının anlam ve işlevine çok yakın kullanımları tesbit edilmiştir.

Köp ne demek eski Türkçe?

Tarih Lügati on Twitter: "Köp kelimesinin Eski Türkçede "çoğalmak, kabarmak" anlamı vardır.

Tarihi Türk Lehçeleri nelerdir?

 • Sibirya ve Altay alanı: Karagas. Soyan. İrtiş ve Tobol. Altay. Telengit. Teleüt. Tuba. Kumandı Lebed. Sagay. Beltir. Kaç Koybal. Kızıl. Şor. Kamasin. Çalım ve Çat.
 • Doğu Türkistan alanı Uygur. Sarı Uygur. Tarançi.
 • Batı Türkistan alanı Karakalpak. Özbek. Kırgız. Kazak. Türkmen.

Çuvaşça hangi dil ailesindendir?

Çuvaşça (Çuvaşça: Чӑвашла / Căvašla), Rusya'nın orta kesiminde, Ural Dağları'nın batısında konuşulan çağdaş dönem Türki dillerden biridir. Türk dillerinin Ogur-Bolgar grubu öbeğinden varlığını korumuş tek dilidir. Çuvaşça, Çuvaşların anadili ve Çuvaşistan'ın resmî dilidir.