Iğfal edildi ne demek?

İçindekiler:

 1. Iğfal edildi ne demek?
 2. Bil iğfal ne demek?
 3. IFAL ne demek?
 4. Infal edilmek ne demek?
 5. Hukukta iğfal etmek ne demek?
 6. Fettan bakmak ne demek?
 7. Iğfal kabiliyetine haiz olmak ne demek?
 8. IFAL ne demek Osmanlıca?
 9. Belgenin iğfal kabiliyeti ne demek?
 10. Fettan dilberi ne demek?
 11. Fettan kadın ne demektir?
 12. Intifa ne demek kısaca?
 13. Iğfal ne demek hukuk?
 14. 204 madde nedir?

Iğfal edildi ne demek?

1) esk. aldatmak, kandırmak, baştan çıkarmak: “Bu takdirde hem kendilerini hem de milleti iğfal etmiş olurlar.” -Atatürk. 2) ırzına geçmek, tecavüz etmek: “Bir genç kızı izdivaç vaadiyle iğfal etmiş bir adamın mesuliyetini, vicdan azabını ve nihayet hicabını duyuyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Bil iğfal ne demek?

Aldatma, doğru yoldan saptırma. Hakkı unutturma.

IFAL ne demek?

İFAL: Sür'atle gitmek, hızla gitmek. * Uzaklaşmak, ırak olmak.

Infal edilmek ne demek?

- İnfial: Birine gücenme, ona içerleme ya da kızgınlık duyma. ... - İnfial Uyandırmak: Kızgınlığa yol açacak işler yapmak, öfke yaratmak.

Hukukta iğfal etmek ne demek?

İğfal kabiliyeti sahte olarak düzenlenen bir belgenin aldatma yeteneğini ifade eder. ... İğfal kabiliyetinin hukuki boyutu ise; bir belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için TCK'nın 204//1 maddelerinde ifade edilen sahteciliğin “aldatacak şekilde” olması gerekmektedir.

Fettan bakmak ne demek?

1. Fitne ve fesâda teşvik eden, karıştırıcı, çok bilmiş (kimse). 2. Gönlü kendine çeken, kendine hayran eden, cilveli (kimse), câzibeli: Kazâ âşûb-ı dehri çeşm-i cânânımdan öğrensin / Kıyâmet fitneyi ol şûh-ı fettânımdan öğrensin (Leskofçalı Gālib).

Iğfal kabiliyetine haiz olmak ne demek?

Sahtecilik suçlarında iğfal kabiliyeti, diğer bir deyişle aldatma yeteneği; sahtecilik suçunun konusu belgenin objektif olarak aldatıcılık yeteneğinin bulunması ve aldatma özelliğinin belgeden objektif olarak anlaşılmasıdır.

IFAL ne demek Osmanlıca?

Sür'atle gitmek, hızla gitmek. Uzaklaşmak, ırak olmak.

Belgenin iğfal kabiliyeti ne demek?

Sahtecilik suçlarında iğfal kabiliyeti, diğer bir deyişle aldatma yeteneği; sahtecilik suçunun konusu belgenin objektif olarak aldatıcılık yeteneğinin bulunması ve aldatma özelliğinin belgeden objektif olarak anlaşılmasıdır.

Fettan dilberi ne demek?

Dilberi fettan ne demek? Gönül alan, meftûn eden, sihirbâzca bir kuvvetle aşka düşüren: Bir dilber-i fettân.

Fettan kadın ne demektir?

1. Fitne ve fesâda teşvik eden, karıştırıcı, çok bilmiş (kimse). 2. Gönlü kendine çeken, kendine hayran eden, cilveli (kimse), câzibeli: Kazâ âşûb-ı dehri çeşm-i cânânımdan öğrensin / Kıyâmet fitneyi ol şûh-ı fettânımdan öğrensin (Leskofçalı Gālib).

Intifa ne demek kısaca?

İntifa hakkı, başkasına ait bir eşya veya malvarlığı üzerinde, belirli bir kişiye, tam yararlanma imkânı sağlayan bir irtifak hakkıdır.

Iğfal ne demek hukuk?

İğfal kabiliyeti sahte olarak düzenlenen bir belgenin aldatma yeteneğini ifade eder. ... İğfal kabiliyetinin hukuki boyutu ise; bir belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için TCK'nın 204//1 maddelerinde ifade edilen sahteciliğin “aldatacak şekilde” olması gerekmektedir.

204 madde nedir?

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.