Külliyat nedir TDK?

İçindekiler:

  1. Külliyat nedir TDK?
  2. Katmerlenir ne demek TDK?
  3. Sefine Hadisi nedir?
  4. Eğitimde ölçme ve değerlendirme gerekli midir?
  5. Eğitimde ölçme ve değerlendirme nedir?
  6. Denetleme nedir TDK?

Külliyat nedir TDK?

a. (külliya:tı) esk. Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi: “Başlıca şair ve nasirleri tamamıyla öğrenmek için külliyat okumak merakına düştüm.” -Y. K. Beyatlı. Bir yazarın bütün yapıtlarının yazılmış ya da basılmış toplu biçimine verilen ad.

Katmerlenir ne demek TDK?

Katmerlenir ne demek TDK? Cevap: Kat kat duruma gelmek, çok katlı olmak ve katmerli bir hal almak demektir.

Sefine Hadisi nedir?

Sefine (gemi) hadisi: Hiç şüphesiz benim Ehlibeyt'imin sizdeki meseli, Nuh'un kavmi yanındaki gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve her kim ona binmekten imtina ederse boğulur.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme gerekli midir?

Eğitim ve öğretimin sonunda, eğitim alan kişilerin durumlarında meydana gelen değişimin tespit edilmesi ve eksik kalan yönlerinin giderilip eğitimde kalitenin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması zorunludur.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme nedir?

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir.

Denetleme nedir TDK?

Yanında bulundurmak, alıkoymak. Denetimi ve yetkisi altına almak.