Özlük dosyası nedir ne işe yarar?

İçindekiler:

 1. Özlük dosyası nedir ne işe yarar?
 2. Özlük dosyası nasıl oluşturulur?
 3. Özlük dosyası nedir meb?
 4. Personel özlük dosyası neden gerekli?
 5. Özlük dosyası Hazırlanmazsa ne olur?
 6. Personel özlük dosyası ne kadar saklanır?
 7. Personel özlük dosyası nasıl hazırlanır?
 8. Personel özlük dosyası nereden alınır?
 9. Personel özlük dosyasında ne olur?
 10. Özlük dosyasında ne bulunur?
 11. Personel özlük dosyasını kim doldurur?
 12. Işçi sağlık dosyası ne kadar saklanır?
 13. Personel özlük dosyası kaç yıl saklanır?
 14. Işveren kayıtları kaç yıl saklar?
 15. Personel özlük işleri ne demek?
 16. Personel özlük dosyasını kim hazırlar?
 17. Onaylı sağlık dosyası nereden alınır?
 18. Özlük dosyasını kim saklar?
 19. Personel özlük dosyası nasıl tutulur?
 20. ISG özlük dosyası kaç yıl saklanır?

Özlük dosyası nedir ne işe yarar?

Çalışan işe başladığı ilk gün bu dosyalar teslim edilir. Çalışan ile ilgili özel bilgilerin yer aldığı dosyaya “personel özlük dosyası” adı verilir. 4857 sayılı iş kanununa göre iş veren, özlük dosyasındaki bilgileri kimsenin erişemeyeceği güvenli bir yerde saklamakla yükümlüdür.

Özlük dosyası nasıl oluşturulur?

Özlük Dosyasında Neler Olmalı?
 1. Çalışana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Çalışana ait ikametgah belgesi.
 3. Çalışanın aldığı eğitimi belgeleyen diploma fotokopisi ya da mezuniyet belgesi.
 4. Sabıka kaydı
 5. Vesikalık fotoğraf.
 6. Nüfus kayıt örneği.
 7. Aile durumunu bildiren belge.
 8. Erkek çalışanların askerlik durumunu bildiren belge.
Daha fazla öğe...

Özlük dosyası nedir meb?

Özlük dosyası, çalışanın çalıştığı süre boyunca kullandığı izinlere dair izin formları, raporlar, resmi evraklar, uyarı ya da disiplin cezaları gibi, çalışanın işiyle alakalı her hareketin her değişikliğin belgelendiği bir kayıt dosyasıdır.

Personel özlük dosyası neden gerekli?

Özlük dosyası çalışanın o iş yerinde çalıştığının ispatını sağlayan bir unsur olmasının yanında işçinin çalıştığı süre boyunca işverenle kurduğu iş ilişkisiyle alakalı oluşturulan her evrak, belge, yazışmayı içeren belgeler bütünüdür.

Özlük dosyası Hazırlanmazsa ne olur?

3. Özlük dosyası hazırlanmazsa ne olur? ... Eğer özlük dosyası düzenlenmeyen işçiler varsa her biri için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2017 yılında işçi özlük dosyası düzenlememenin cezasını işçi başına 1.619 TL olarak belirlemiştir.

Personel özlük dosyası ne kadar saklanır?

Bu açıdan özlük dosyasının içerisindeki belgelerin saklanma süreleri önem taşır. 5510 sayılı Kanuna göre belge saklama süresi, belgenin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl, kamu idarelerinde ise otuz yıldır.

Personel özlük dosyası nasıl hazırlanır?

Personel Özlük Dosyasında Hangi Evraklar Olmalıdır?
 1. Özgeçmiş
 2. İş başvuru formu.
 3. İş başı eğitim formu / oryantasyon formu.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 6. Nüfus kayıt örneği.
 7. İkametgâh belgesi.
 8. Diplomaların fotokopisi.
Daha fazla öğe...

Personel özlük dosyası nereden alınır?

Işçi özlük dosyası nereden alınır? Kişinin kayıtlı olduğu adres bilgilerinin bulunduğu belge olan ikametgah belgesi yine herhangi bir nüfus müdürlüğünden ya da bağlı bulunulan muhtarlıktan alınabiliyor.

Personel özlük dosyasında ne olur?

Özlük dosyası, çalışanın çalıştığı süre boyunca kullandığı izinlere dair izin formları, raporlar, resmi evraklar, uyarı ya da disiplin cezaları gibi, çalışanın işiyle alakalı her hareketin her değişikliğin belgelendiği bir kayıt dosyasıdır.

Özlük dosyasında ne bulunur?

Personel Özlük Dosyasında Hangi Evraklar Olmalıdır?
 • Özgeçmiş
 • İş başvuru formu.
 • İş başı eğitim formu / oryantasyon formu.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Nüfus kayıt örneği.
 • İkametgâh belgesi.
 • Diplomaların fotokopisi.
Daha fazla öğe...

Personel özlük dosyasını kim doldurur?

İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Işçi sağlık dosyası ne kadar saklanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre ise işçinin kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir.

Personel özlük dosyası kaç yıl saklanır?

Bu açıdan özlük dosyasının içerisindeki belgelerin saklanma süreleri önem taşır. 5510 sayılı Kanuna göre belge saklama süresi, belgenin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl, kamu idarelerinde ise otuz yıldır.

Işveren kayıtları kaç yıl saklar?

MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

Personel özlük işleri ne demek?

Personel özlük işleri uzmanı, personelin işe alım ve işten çıkış işlemlerini yürütmek, özlük dosyaları ile bordrolarını hazırlamak ve departmanın idari işler süreçlerini yürütmekle sorumludur.

Personel özlük dosyasını kim hazırlar?

Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Onaylı sağlık dosyası nereden alınır?

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Özlük dosyasını kim saklar?

İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası tutmak zorundadır. İşveren bu dosyada İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek durumundadır.

Personel özlük dosyası nasıl tutulur?

Personel Özlük Dosyasında Hangi Evraklar Olmalıdır?
 1. Özgeçmiş
 2. İş başvuru formu.
 3. İş başı eğitim formu / oryantasyon formu.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 6. Nüfus kayıt örneği.
 7. İkametgâh belgesi.
 8. Diplomaların fotokopisi.
Daha fazla öğe...

ISG özlük dosyası kaç yıl saklanır?

Buna göre çalışanların sosyal güvenliğine dair bilgi ve belgelerin on yıl süreyle özlük dosyasında saklanması gerekir. İş kazası ve meslek hastalığının tespiti nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği oluşturulan özlük dosyası evrak ve belgelerinin 10 yıllık süre içinde saklanması gerekmektedir.