Ölüme bağlı hukuksal işlemler nelerdir?

İçindekiler:

 1. Ölüme bağlı hukuksal işlemler nelerdir?
 2. Bağışlama tek taraflı bir hukuki işlem midir?
 3. Her iki tarafa borç yükleyen hukuki işlem nedir?
 4. Taahhüt işlemleri nelerdir?
 5. Ivazsız hukuki işlemler nelerdir?
 6. Bağışlama sözleşmesi ile ilgili ifadeler nelerdir?
 7. Bağışlanan mal satılabilir mi?
 8. Tek tarafa borç yükleyen hukuki işlem nedir?
 9. Eksik iki tarafa borç yükleyen ne demek?
 10. Tasarruf işlemleri nelerdir?
 11. Sağlararası hukuki işlemler nelerdir?
 12. Hukuki işlemler nelerdir?
 13. Bağışlama sözleşmesi şekle tabi mi?
 14. Bağışlama vaadi şekle tabi mi?
 15. Hibe olarak alınan taşınmaz mal başkasına satılabilir mi?
 16. Bağışlanan para geri alınır mı?
 17. Hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

Ölüme bağlı hukuksal işlemler nelerdir?

Bazı hukuki işlemler, hukuki sonuçlarını işlemi yapanın ölümünden sonra meydana getirirler. İşte bu tür hukuki işlemlere ölüme bağlı hukuki işlemler denilmektedir. ... Buna karşılık miras sözleşmeleri (mukaveleleri) adından da anlaşılacağı üzere bir sözleşme olduğu için iki taraflı ölüme bağlı hukuki bir işlemdir.

Bağışlama tek taraflı bir hukuki işlem midir?

Bağışlama sözleşmesinde bağışlayan ve bağışlanan olmak üzere iki taraf vardır. Ancak bağışlama sözleşmesi iki taraflı hukukî işlem olsa da tek tarafa borç yükleyen işlem niteliğindedir. ... Bu işlemle sadece bağışlayanın pasifine borç yüklenirken bağışlananın aktifinde alacak hakkı doğar.

Her iki tarafa borç yükleyen hukuki işlem nedir?

B-İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler: Bu tür sözleşmelerde taraflardan her biri diğer tarafın aynı zamanda hem alacaklısı hem de borçlusudur. Bu tür sözleşmeler her iki tarafa da borç yüklemektedir. ... Tarafların her ikisini borç altına sokan sözleşmelere iki taraflı (synallagmatik sözleşmeler) sözleşme denir.

Taahhüt işlemleri nelerdir?

Taahhüt İşlemleri Sözleşmenin yapıldığı anda malvarlığının pasifinde bir artış meydana getiren hukuki işlemlerdir. Borçlar hukukunda düzenlenen işlemler, genellikle taahhüt işlemi niteliğindedir.

Ivazsız hukuki işlemler nelerdir?

İvaz, yapılan bir işlemden elde edilen yarar karşılığında üstlenilen borçtur. Borcun konusu olan her şey ivaz olarak kararlaştırılabilir. Yapılan hukuki işlem ivaz karşılığında yapılmışsa ivazlı, böyle bir karşılık olmaksızın yapılmışsa, ivazsız hukuki işlem adı verilir.

Bağışlama sözleşmesi ile ilgili ifadeler nelerdir?

Buna göre; Bağışlama sözleşmeleri, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmelerdir. Bununla birlikte henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat edilmesi ya da mirasın reddedilmesi, bağışlama olarak kabul edilmez.

Bağışlanan mal satılabilir mi?

Cevap: Gelir Vergisi Kanunu'na göre bağışlama yoluyla edinilen gayrimenkuller iktisabından itibaren 5 yıldan önce satılsalar bile satıştan doğan gelir vergiye tabi değildir. Ancak, gayrimenkuller bireysel mülkiyette olsa bile ticari işletmenin aktifine kaydedilir ise satış halinde ticari kazanç yönünden beyan gerekir.

Tek tarafa borç yükleyen hukuki işlem nedir?

Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde sözleşmenin iki tarafı olması ve sözleşmenin hukuki sonuç doğurması adına karşı tarafın kabulü gerekse de, taraflardan yalnızca biri borç altına girmektedir.

Eksik iki tarafa borç yükleyen ne demek?

bbbb) Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler: Bu tür sözleşmelerde, tarafların yüklendikleri edimler birbirleriyle değiştirilme amacı gütmemektedirler. Edimler birbirine bağlı olmayıp, birbirinin sebep ve karşılığını oluşturmazlar.

Tasarruf işlemleri nelerdir?

Tasarruf işlemi, bir hakkı doğrudan doğruya etkileyerek onu devreden, sınırlayan, sona erdiren veya onun içeriğini değiştiren işlemdir. Tasarruf işlemiyle işlemi yapan tarafın malvarlığının aktif kısmı azalırken malvarlığında yer alan hak işlemden doğrudan etkilenir.

Sağlararası hukuki işlemler nelerdir?

Sağlararası Hukuki İşlemler – Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler Hukuki sonuca yönelik açıklanan irade, kişinin sağlığında hüküm ve sonucunu meydana getiriyorsa ortada bir sağlaraarası hukuki işlem vardır. Evlenme, satış, kira, ödünç gibi.

Hukuki işlemler nelerdir?

Hukuki İşlem Kavramı doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır. Daha geniş bir ifadeyle, hukuki işlemler, bir veya birden fazla kişinin, hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır.

Bağışlama sözleşmesi şekle tabi mi?

MADDE 285- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. ... Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir.

Bağışlama vaadi şekle tabi mi?

Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerliliği, ancak resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir.

Hibe olarak alınan taşınmaz mal başkasına satılabilir mi?

Taşınmaz malların tapuları hibe işlemi ile bir başkası adına devredilebiliyor. Borçlar Kanunu gereğince bu işlem tarafların aralarında yaptığı sözleşmeye dayanılarak da gerçekleşebiliyor.

Bağışlanan para geri alınır mı?

Kanun hükmü: Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve mirasçıları bu sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler. Bağışlayan, sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları, ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alma hakkını kullanabilirler.

Hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

Örneğin, bağışlama sözleşmesi, tek tarafa borç yükler ancak bu da iki taraflı bir hukuki işlemdir. Karşı taraf açıkça veya zımnî (örtülü) olarak karşı tarafın bağışlama yönündeki irade beyanını kabûl ederse, bu durumda bağışlama sözleşmesi geçerli olur.