adplus-dvertising

Kimlerin yasama Dokunulmazliği vardır?

İçindekiler:

 1. Kimlerin yasama Dokunulmazliği vardır?
 2. Yasama dokunulmazlığının istisnaları nelerdir?
 3. Milletvekili başka bir işte çalışabilir mi?
 4. Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler nelerdir?
 5. Milletvekilleri hangi işleri yapamaz?
 6. Milletvekilleri ne iş yapar?
 7. Milletvekili kaç yıl görev yapar?
 8. Parlamento kaç milletvekilinden oluşur?
 9. Milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir?
 10. Seçilme yaşı 18 e ne zaman indirildi?
 11. Cumhurbaşkanı olmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?

Kimlerin yasama Dokunulmazliği vardır?

Günümüzde her ülke anayasası konuyla ilgili farklı bir sistemi benimsemiş olmakla birlikte, çoğunluğu yasama dokunulmazlığına yer vermiştir. Bunun istisnası, Hollanda ve Yeni Zelanda'dır. Yasama dokunulmazlığının amacı parlamento üyelerinin, parlamento çalışmalarına istedikleri her zaman katılmalarını sağlamaktır.

Yasama dokunulmazlığının istisnaları nelerdir?

Ancak bu durumun 3 istisnası vardır: 1) Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinin bulunması 2) Seçimden önce soruşturmasına başlamış olmak koşuluyla, Ay m. 14'deki durumların söz konusu olması 3) Meclis tarafından dokunulmazlığın kaldırılması.

Milletvekili başka bir işte çalışabilir mi?

Milletvekilleri, yabancı bir devlet veya milletlerarası bir ku- ruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı olmadıkça kabul edemezler. MADDE 5- Milletvekillerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler nelerdir?

Kanun ile milletvekillerinin “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devletin maddi çıkarlarıyla ilgili davalarda Devlet aleyhine vekil olamazlar; serbest mesleklerini icrada, ferdi işletmelerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamayacakları” da ...

Milletvekilleri hangi işleri yapamaz?

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yapamayacakları görev ve işleri belirlemektir. edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.

Milletvekilleri ne iş yapar?

Milletvekili, parlamenter, salgut veya mebus, bir parlamentoda oy verenleri temsil eden kişidir. ... Ülkenin parlamento sistemine ve yürürlükteki mevzuatına göre seçme ve seçilme kuralları ile milletvekilinin görev ve sorumlulukları değişiklik gösterebilir.

Milletvekili kaç yıl görev yapar?

Bir yasama döneminde 2 defa başkanlık seçimi yapılır. İlkinde 2 yıl, ikincisinde seçim döneminin bitimine kadar görev yapar.

Parlamento kaç milletvekilinden oluşur?

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur.

Milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Evet, Anayasanın 67 nci maddesinde "Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir" deniliyor. 76 ncı maddesinde, yani, bugün, değişikliği üzerinde konuştuğumuz maddede ise "Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir" deniliyor.

Seçilme yaşı 18 e ne zaman indirildi?

Seçme yaşı 1934'te 22 yaşına çıkmış, 1961'de 21 yaşı olarak belirlenmiş, 1987'de 21 olarak kabul görmüş, 1995'te de 18 yaşına indirilmiştir. Seçmen yaşı bu süreç içinde 18'e indirilirken, seçilme yaşı 30'da kalmıştır.

Cumhurbaşkanı olmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.