adplus-dvertising

Saltanat şurasında kimler vardı?

İçindekiler:

  1. Saltanat şurasında kimler vardı?
  2. Sevr Antlaşması neye ters düşer?
  3. Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir?
  4. Sevr Antlaşmasının Milli Mücadeleye olan etkisi ne şekilde olmuştur?

Saltanat şurasında kimler vardı?

Antlaşmayı imzalayanlar Osmanlı heyetinde şu isimler yer alıyordu: Sadrazam Damat Ferit Paşa, eski Maarif Nazırı (millî eğitim bakanı) Bağdatlı Mehmed Hâdî Paşa, eski Şura-yı Devlet (Danıştay) reisi Rıza Tevfik Bey ve Bern Sefiri Reşat Halis Bey.

Sevr Antlaşması neye ters düşer?

Toplanan itilaf devletleri yetkilileri ittifak devletlerinin her biri için özel antlaşma oluşturdu. Osmanlı imparatorluğu için ise Sevr antlaşması oluşturuldu. Paris barış konferansında yer alan bu antlaşma Osmanlı devletinin çıkarlarına tamamen tersti.

Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir?

Sevr Antlaşması'nın Maddeleri

  • İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalmaya devam edecek. ...
  • Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanlılara verilecek,
  • Ege Adaları Yunanistan'a bırakılacak, Rodos ve 12 Ada İtalya'ya verilecek,
  • Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti ve güneyinde Kürdistan Devleti kurulacak,

Sevr Antlaşmasının Milli Mücadeleye olan etkisi ne şekilde olmuştur?

Kapitülasyonlar, bütün devletlere tanınacaktı. Azınlıklara çok geniş haklar verilecek ve her derecede okul açabileceklerdi. On iki Ada İtalyanlara, Akdeniz'deki diğer adalar da Yunanlılar'a verilecekti. Zorunlu askerlik hizmeti olmayacak ve askeri kuvvetler 15 bini jandarma olmak üzere 50.