Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?

İçindekiler:

 1. Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?
 2. Dönem başı mal mevcudu gelir mi gider mi?
 3. Dönem başı mal mevcudu ne demek?
 4. Gider defteri nasıl tutulur?
 5. Günlük kasa defteri nasıl tutulur?
 6. Günlük kasa defteri nedir?
 7. Apartman işletme defteri notere onaylatılır mı?
 8. Apartman işletme defteri noter onayı zorunlu mu?
 9. Apartman yöneticisi hangi defterleri tutar?
 10. Kat malikleri defterleri inceleyebilir mi?
 11. Apartman yönetimi defter tutmak zorunda mı?
 12. Kat maliki karar defterini nasıl görebilir?
 13. Site yönetimini kim denetler?
 14. Karar defterini kimler tutar?
 15. Kat maliki eşi denetçi olabilir mi?
 16. Denetçi kimler olabilir?
 17. Apartman yönetiminde denetçi kimlerden seçilir?
 18. Kimler denetçi olamaz?
 19. Anonim şirketlerde denetçi kim olabilir?
 20. Apartman denetçi zorunlu mu?
 21. Bağımsız denetçi olmanın şartları nedir?
 22. Bağımsız denetçi olmak için SMMM şart mı?
 23. Bağımsız denetçiler ne kadar maaş alır?
 24. Bağımsız denetçi nasıl olunur 2020?

Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?

153 TİCARİ MALLAR HESABI 153 Ticari Mallar Hesabının İşleyişi: Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir, aynı zamanda mallar için yapılan alış giderleri de borç olarak kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkmasında ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir.

Dönem başı mal mevcudu gelir mi gider mi?

İşletme, kâr elde etmek için birtakım harcamalar yapmak durumundadır. İşletmenin yaptığı bu harcamaların hepsinin deftere kaydına gider kayıtları denir. Tacir, mal alım satımı işi yapıyorsa dönem başındaki mal mevcudu tutarı, gider sayfasının ilk satırına satın alınan mal sütununa kaydedilir.

Dönem başı mal mevcudu ne demek?

7- Dönem başı mal mevcudu nedir, ve nereye kayıt yapılır? Bir önceki yıldan devreden mal tutarıdır ve yeni yılda tutulacak defterin ilk sayfasının gider bölümünde ilk satıra yazılır. ... Dönem sonunda envanterle bulunan mal tutarıdır ve işletme defterinin son gelir sayfasının son satırına kaydedilir.

Gider defteri nasıl tutulur?

Gider belgeleri gider sayfasına, gelir belgeleri gelir sayfasına kaydedilmelidir. Her satıra yalnızca tek bir belge kaydedilmelidir. Ticari belge üzerinde KDV ayrıca gösterilmelidir. KDV dahil olarak düzenlenen belgelerde, toplam tutardan vergi düşüldükten sonra kalan tutar deftere yazılır.

Günlük kasa defteri nasıl tutulur?

İşletmelerin gelir ve giderlerini kayıt altına aldığı deftere kasa defteri adı verilir. Günlük yapılan ödeme, harcama ve gelirler deftere kaydedilerek takip edilmesi sağlanır. Kasa defterinin bir yanına önceki günden devir yazılırken, diğer tarafına günlük tutarlar işlenir.

Günlük kasa defteri nedir?

Kasa defteri, işletmelerin günlük olarak yaptığı tahsilat ve ödemeleri kayıt altına aldığı defterdir. Kasa defterinin iki ana bölümü bulunur: birincisi, önceki günden devredilen tutarlar, ikincisi de gün içinde yapılan ödemelerden oluşur. İşletmeler için kasa defteri tutmak önemlidir.

Apartman işletme defteri notere onaylatılır mı?

Apartman Defterlerinin Tasdik Edilmesi ve Tasdik Zamanı Apartman yöneticisi apartman karar defterini her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatmalıdır. Onaylatma işlemi bir önceki yılın sayfaları kapatılıp yeni dönemde kullanılacak olan sayfaların noter tarafından mühürlenmesidir.

Apartman işletme defteri noter onayı zorunlu mu?

Kat Mülkiyeti Kanunun 32. maddesi uyarınca apartman karar defterinin tasdiki zorunludur. İşletme (gelir-gider) defterinin ise tasdik zorunluluğu yoktur. KMK Madde 32: Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Apartman yöneticisi hangi defterleri tutar?

Yönetici, 1'den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile tasdikli olan bir karar defteri ve denetim defteri tutmakla yükümlüdür.

Kat malikleri defterleri inceleyebilir mi?

Sitenin defterlerini her isteyen kat maliki dilediği zaman inceleyemez. ... Ancak apartmanda veya sitede hesaplar konusunda önemli bir sorun varsa bağımsız bölüm maliklerinin yarısının talebi ile kat malikleri defterleri inceleyebilir. Bunun dışında her isteyen istediği zaman defterleri inceleyemez.

Apartman yönetimi defter tutmak zorunda mı?

Kooperatif dışında apartman ve site yönetimlerinin vergi kanunu ve vergi hukuku açısından defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu 32. ve 41. maddelerinde site ve apartman yöneticilerin tutmakla yükümlü oldukları defterler açıkça belirtilmiştir.

Kat maliki karar defterini nasıl görebilir?

Cevap: Kat Maliki Karar Defterini Nasıl Görebilir Site dışarısında oturan kat maliklerine yazılı postayla bildirilir. Eğer toplantıya katılmadıysanız yöneticinin hazırlamış olduğu taslak projeye itiraz edebilirsiniz.

Site yönetimini kim denetler?

Apartman yönetimi denetimi: Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Karar defterini kimler tutar?

Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.

Kat maliki eşi denetçi olabilir mi?

Şayet yönetim planında yöneticinin kat malikleri arasından seçileceğine dair bir hüküm yok ise yönetici dışardan biri olabilir. Ancak denetçi veya denetim kurulu sadece bağımsız bölüm malikleri arasından seçilir. Sizin olayınızda bağımsız bölüm malikinin eşi denetçi olarak seçilmiş. ... Dolayısı ile denetçi olamaz.

Denetçi kimler olabilir?

Yönetmelikte yer alan tanımdan anlaşılacağı üzere Ülkemizde bir kişinin bağımsız denetçi olabilmesi için öncelikli olarak “3568 sayılı Kanun uyarınca ruhsatlandırılmış meslek mensubu” olması gerekmektedir.

Apartman yönetiminde denetçi kimlerden seçilir?

Kanuna göre denetçi olarak seçilecek kişinin kat malikleri arasında yer alması gerekmektedir. Seçim işlemi kat malikleri tarafından yöneticiyle birlikte yapılmaktadır ve görevi bir sonraki kat maliki genel kuruluna kadar devam etmektedir.

Kimler denetçi olamaz?

Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz.

Anonim şirketlerde denetçi kim olabilir?

Söz konusu yönetmelik taslağına göre bağımsız denetim dışı kalan şirketlerin denetçileri de, bağımsız denetim de olduğu gibi YMM ve SMMM olabilecektir. YMM ve SMMM'lerden bağımsız denetçi olarak Kamu Gözetimi Kurumunca yetkilendirilenler doğrudan anonim şirketlerde de denetçi olabileceklerdir.

Apartman denetçi zorunlu mu?

Ana gayrimenkulün bağımsız bölüm sayısı kaç olursa olsun denetici bulundurma zorunluluğu yoktur. Yönetim planlarında belirtilmişse Kat malikleri kurulu kendi arasından SAYI ve ARSA PAYI çoğunluğu ile seçecekleri denetici veya denetçiler vasıtası ile denetim görevini yerine getirir.

Bağımsız denetçi olmanın şartları nedir?

SMMM ruhsatına sahipseniz, en az 3 yıl denetim tecrübeniz ya da 15 yıllık mesleki tecrübeniz varsa, KGK'nın düzenlediği sınavlardan “Muhasebe Standartları”, “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim” ve “Denetim” sınavlarına girip 70 ortalamayı tutturabilirseniz “bağımsız denetçi” ünvanını alabilirsiniz.

Bağımsız denetçi olmak için SMMM şart mı?

Bağımsız denetçilik sınavına girebilmek için SMMM ve YMM olma şartı bulunmayıp, bağımsız denetçilik sınavına; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı ...

Bağımsız denetçiler ne kadar maaş alır?

Bağımsız denetçi maaşları en düşük 2 bin 90 TL, en yüksek 6 bin 220 TL'dir. Bağımsız denetçi olarak çalışan kişiler kariyerlerinde ilerledikçe aldıkları maaş miktarı da buna bağlı olarak artacaktır.

Bağımsız denetçi nasıl olunur 2020?

3.Bağımsız Denetçi Olmanın En Kısa Yolu

 1. SMMM Staja Giriş Sınavını kazanmak,
 2. Stajı, denetim yapan bir SMMM veya YMM yanında gerçekleştirmek.
 3. Staj sürecinde tezli/tezsiz yüksek lisans yaparak üç yıllık staj sürecini iki yıla düşürmek.
 4. Staj sürecinde iken, Bağımsız Denetçilik Sınav derslerinden başarılı olmak.