Travertenleri nasıl oluşmuştur?

İçindekiler:

 1. Travertenleri nasıl oluşmuştur?
 2. Travertenler hangi kayaç türüne girer?
 3. Püskürük kayaçlar hangi bölgede?
 4. Iç püskürük kayaçların sertlik derecesi yüksek midir?
 5. Kayaçlar ve yer şekilleri nedir?
 6. Kayaçları birbirinden ayıran özellikler nelerdir?
 7. Tortul kayaçların özellikleri nelerdir?

Travertenleri nasıl oluşmuştur?

Suyun aniden açığa, basınçsız ortama çıkması ve karbondioksitin uçması ile, suda erimiş bulunan kalsiyum karbonat çok ince katmanlar halinde kayaların üzerine çöker. Bu birikim zamanla yastık gibi yumuşak hatları olan travertenleri oluşturur.

Travertenler hangi kayaç türüne girer?

Bunlar fiziksel tortul kayaçlar, kimysal tortul kayaçlar ve organik tortul kayaçlardır. Kimyasal Tortul Kayaçlar: Suda eriyebilir. Suda eriyen kayaların sonrasında çökelmesiyle oluşur. Traverten, sarkıt dikit, tebeşir, değirmentaşı gibi kayaçlar kimyasal tortul kayaçlardır.

Püskürük kayaçlar hangi bölgede?

İç Anadolu Bölgesi: Andezit, bazalt gibi iç püskürük kayaçlar bulunur.

Iç püskürük kayaçların sertlik derecesi yüksek midir?

İç Püskürük Kayaçlar Bu tür kayaçlara iç püskürük kayaçlar denir. İç püskürük kayaçlar yavaş soğudukları için iri kristalli olur. ... Sertlik dereceleri yüksek olduğundan iç püskürük kayaçların çevresindeki materyaller aşınınca bu kayaçlar kabartı olarak ortaya çıkar.

Kayaçlar ve yer şekilleri nedir?

Üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz yer kabuğu, farklı özellikteki kayaçlardan oluşmaktadır. Kayaçlar, bir veya birkaç mineralden oluşan kütlelerdir. ... Kayaçlar, yer şekillerinin oluşumuna önemli ölçüde etkide bulunmaktadır. Bu etki, kayaçların oluşum şekli ve sertlikleriyle ilgilidir.

Kayaçları birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik şöyledir; -Kayaçların yapısında bulunan minerallerdir. Çünkü yer kabuğunu oluşturan ve dünyamızı sarsan yapı olan kayaç, bir çok mineralin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Yeryüzünde kayaçlar, farklı madenler ve zengin mineraller sayesinde oluşmaktadır.

Tortul kayaçların özellikleri nelerdir?

 • Tortul kayaçlar nedir? Tortul kayaçların özellikleri nelerdir? ...
 • ÖZELLİKLERİ • Yapıları kristalli taneli değildir. ...
 • 1- KİMYASAL TORTUL TAŞLAR. Suda eriyebilen kaya tuzu, kalker, jips gibi kayaların önce suda erimesi daha sonra çökelmesiyle meydana gelen taşlardır. ...
 • 2- FİZİKSEL TORTUL TAŞLAR. ...
 • 3- ORGANİK TORTUL TAŞLAR.