Ay ve yıldız sembolü ne anlama gelir?

İçindekiler:

 1. Ay ve yıldız sembolü ne anlama gelir?
 2. Bayrağımızın üzerindeki semboller nelerdir?
 3. ☪ nasıl yapılır?
 4. Ülkeler için bayrağın önemi nedir?
 5. Anayasada bayrak nasil tanimlanir?
 6. Yarıya indirilen Bayrak ne zaman göndere çekilir?
 7. Bayrak sağda mı solda mı?
 8. Hangi makam aracına Türk bayrağı çekilmez?
 9. Türk bayrağı çalmak suç mu?
 10. Türk bayrağı logo olarak kullanılabilir mi?

Ay ve yıldız sembolü ne anlama gelir?

Buradaki kullanımlarında ise "Hilal", "Ay Tanrısı"'nı (Sin) temsil etmektedir. Yıldız ise İştar veya Antik Roma mitolojisinde de bulunan Venüs'ü sembolize etmektedir. Aynı zamanda bu iki sembolle beraber Güneş diski olan Şamaş da kullanılmaktadır.

Bayrağımızın üzerindeki semboller nelerdir?

Türkiye Bayrağı'ndaki Hilal ve Yıldız'ın sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür: * Bir görüşe göre, Türk Bayrağı'ndaki hilal "İslamiyeti"; yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan "kan"ı temsil etmektedir.

☪ nasıl yapılır?

Klavyede Türk Bayrağı Simgesi Nasıl Yapılır?

 1. Başlat kısmı açılmalıdır.
 2. Tüm programlar bölümüne tıklanmalıdır.
 3. Donatılar sekmesi açılmalıdır.
 4. Sistem Araçları bölümüne girilmelidir.
 5. Karakter Eşlem kısmından Türk Bayrağı simgesi bulunmalıdır.
 6. Bulunan Türk Bayrağı simgesi, kopyalanmalıdır.
 7. Kopyalanılan simge, yapıştırılıp istenilen yerde kullanabilir.

Ülkeler için bayrağın önemi nedir?

Bayrak milletler için çok özel ve önemli bir anlam taşımaktadır çünkü bayrak milletin bağımsızlık sembolüdür. ... Ülkelerin bayrakları o ülkeyi tüm dünyada temsil eder yani bayraklar ülkelerin sembolü olarak kullanılmaktadır. Bayrağın kutsal olmasının sebebi budur.

Anayasada bayrak nasil tanimlanir?

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Yarıya indirilen Bayrak ne zaman göndere çekilir?

Türk Bayrağının yarıya indirilmesine dair usul ve esas Türk Bayrağı Yasası'nda aynen şu şekilde geçmektedir: Madde 4/ 1. Fıkra: “Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.”

Bayrak sağda mı solda mı?

Bina ön yüzüne göre sağdaki direğe Bayrak, soldaki direğe tanıtıcı bayrak çekilir.

Hangi makam aracına Türk bayrağı çekilmez?

Kaymakamların binek taşıtlarına, Milli ve Resmi bayram günlerinde ve hudut görüşmelerinde Bayrak çekilir. Cumhurbaşkanının bulunduğu kortejde, sıfatı ne olursa olsun, kimsenin binek taşıtına Bayrak veya fors çekilemez.

Türk bayrağı çalmak suç mu?

TCK.nun 145. maddesine göre: "Türk bayrağını veya Devletin diğer bir hakimiyet alametini tahkir kasdiyle bulunduğu yerden söküp kaldıran veya yırtan, bozan yahut diğer herhangi bir suretle tezlil eden kimse" ile "bayraktan başka herhangi bir şey üzerinde bulunan milli renkleri tahkir kasdiyle bulunduğu yerden söküp kal ...

Türk bayrağı logo olarak kullanılabilir mi?

Türk Bayrağı kişilere ait marka ya da reklamlarda kullanılabilir mi? Hayır! ... Söz konusu hüküm, ticari amaçlı reklam ve markalarda da esas ya da fon teşkil edecek şekilde Türk Bayrağı'nın kullanılmasını yasaklıyor.