adplus-dvertising

Postmodernizm ne demek felsefe?

İçindekiler:

  1. Postmodernizm ne demek felsefe?
  2. Postmodern Sosyoloji nedir?
  3. Postmodern anlatılarda başka bir eserin konusunun taklit edilmesine ne denir?
  4. Üstkurmaca ne demek romanda?
  5. Edebiyatta kurmaca ve gerçeklik nedir?

Postmodernizm ne demek felsefe?

Postmodern felsefe, 20. yüzyılın ikinci yarısında, 18. yüzyıl Aydınlanması sırasında geliştirilen kültür, kimlik, tarih veya dil ile ilgili modernist felsefi fikirlerde var olduğu iddia edilen varsayımlara eleştirel bir yanıt olarak ortaya çıkan felsefi bir harekettir.

Postmodern Sosyoloji nedir?

Bu bağlamda postmodern,modern sonrası veya ötesi anlamına karşılık gelmektedir.Postmoderniteye dair 2 ayrı yaklaşım vardır.Birinci yaklaşımı benimseyenler postmoderniteyi moderniteye karşı geliştirilmiş bir eleştiri olarak kabul ederler. ... Postmodernistlere göre modernizm ile dünya yaşanılamayacak bir hale gelmiştir.

Postmodern anlatılarda başka bir eserin konusunun taklit edilmesine ne denir?

Parodi-pastiş: Sanatçının eserini, başka eserleri taklit yoluyla yazması, yeniden kurması demek olan pastiş, taklide dayalı bir anlatı terimi olarak “...

Üstkurmaca ne demek romanda?

Üstkurmaca (İngilizce: Metafiction), klasik anlamdaki (postmodernite öncesi) tüm kurmaca türlerine atıfta bulunan bir kurmaca türüdür. Gerçek ile kurmaca arasındaki ilişkiyi sorgulamak/sorunsallaştırmak için bilinçli ve sistemli olarak dikkati, anlatının bir kurmaca olduğuna çeken kurmaca türüdür.

Edebiyatta kurmaca ve gerçeklik nedir?

Öyküdeki kurmaca gerçeklik, herhangi bir sanayide Muhammed isminde göçmen bir çocuk ve aynı isimde bir kalfanın bir arada olması, anlatıcının dile getirdiği hikayenin bizzat orada yaşanıyor olmasıdır. Yazarın üstkurmacaya girmesi, tanık olduğumuz bu problemi iyice kuvvetlendirmek içindir.