Gelir gider tablosu ne işe yarar?

İçindekiler:

 1. Gelir gider tablosu ne işe yarar?
 2. Muhasebe de gelir ne demek?
 3. Gelir tablosunda neler yer alır?
 4. Aktif ve pasif hesaplar nelerdir?
 5. Aktif Geçici Hesaplar nelerdir?
 6. Aktif ve pasif hesaplar hangi tür bakiye verirler?
 7. Pasif hesapların özellikleri nelerdir?
 8. Kullanılacak tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?
 9. Kaynak hesapların özellikleri nelerdir?
 10. Kısa vadeli yabancı kaynaklar Ne sonucunda ortaya çıkar?
 11. Bilançoda kısa vadeli borçlar nedir?
 12. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alır?
 13. Kısa vadeli borçlar hangi hesaplardan oluşur?
 14. Kısa vadeli borçlar hangi kaynaklardan sağlanır?
 15. Yabancı kaynak hesapları nedir?
 16. Bilançoda yabancı kaynaklar nelerdir?
 17. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesapları nelerdir?
 18. Uzun vadeli borçlar hangi kaynaklardan sağlanır?
 19. Orta vadeli finansman kaynakları nelerdir?
 20. Orta vadeli fon kaynakları nelerdir?
 21. Kısa vadeli krediler daha çok hangi amaçla kullanılmalıdır?
 22. Kısa vadeli borçlar kaç ay?
 23. Kısa vadeli finansman nedir?
 24. Balon ödemeli ne demek?

Gelir gider tablosu ne işe yarar?

Gelir tablosu, işletmelerin belirli dönemler içerisinde elde ettiği tüm gelirleri, gider ve maliyetler ile bir arada hesaplayarak; şirketin elde ettiği karı gösteren bir tablodur. Gelir tabloları iki tiptir: hesap tipi gelir tablosu ve rapor tipi gelir tablosu. ... Sol tarafta giderler, sağ tarafta ise gelirler yer alır.

Muhasebe de gelir ne demek?

Gelir Kavramı ve Unsurları: İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir. Gelir hesapları, gider hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6 grubunda yer alır.

Gelir tablosunda neler yer alır?

Basit Gelir Tablosu Örneği

 • 1 – Brüt Satışlar. Brüt kelimesini bilirsiniz. ...
 • 2 – Satış İndirimleri. Bu kısmı 2'ye ayırabiliriz. ...
 • 3 – Net Satışlar. ...
 • 4 – Maliyetler.
 • 5 – Faaliyet Giderleri. ...
 • 6 – Faaliyet Karı veya Zararı ...
 • 7 – Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler. ...
 • 8 – Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler.

Aktif ve pasif hesaplar nelerdir?

Aktif Karakterli Hesap: Açılış kaydı borç tarafına yapılan ve borç kalanı veren hesaba aktif karakterli hesap denir. Pasif Karakterli Hesap: Açılış kaydı alacak tarafına yapılan ve alacak kalanı veren hesaba pasif karakterli hesap denir. Bu hesapların içinde eksi (-) hesaplar bulunur.

Aktif Geçici Hesaplar nelerdir?

Aktif geçici hesap kıymetleri Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir.

Aktif ve pasif hesaplar hangi tür bakiye verirler?

Hesap bakiyesi (kalanı): hesabın borç taraf toplamı ile alacak kalanı toplamı arasındaki farka kalan veya bakiye denir. Aktif hesaplar daima borç kalanı, pasif hesaplar ise daima alacak kalanı verirler.

Pasif hesapların özellikleri nelerdir?

PASİF HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ Pasif hesaplar bilançonun sağ tarafında yer alır. Paranın hesaba girişi yani hesabın açılışı alacak kısmından gerçekleştirilir. Para girişleri hesabın alacak kısmına, para çıkışları ise hesabın borç kısmına kaydedilmektedir. Pasif hesaplar alacak bakiye (alacakta kalan kısmı) vermektedir.

Kullanılacak tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?

Bir işletmede kullanılacak hesapların, sistemli ve gruplandırılmış olarak yeraldığı listeyehesap planı” denir. Muhasebede elde edilen bilgilerin raporlara kolaylıkla aktarılmasına ve istatistiki bilgilerin kolay ve çabuk olarak elde edilmesine olanak sağlayacak bir hesap planı oluşturulması amaçlanır.

Kaynak hesapların özellikleri nelerdir?

Kaynak hesaplarının açılış kaydı alacak tarafına yazılır. Kaynak hesaplarında artışlar alacak tarafına yazılır. Kaynak hesaplarında azalışlar borç tarafına yazılır. Kaynak hesapları ya hiç kalan vermez ya da alacak kalanı verir.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar Ne sonucunda ortaya çıkar?

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir.

Bilançoda kısa vadeli borçlar nedir?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde, içinde bulunulan mali yıl içinde ödenmesi taahhüt edilmiş borçlar yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde ise, ilgili mali yıldan sonra ödenmesi taahhüt edilmiş borçlar bulunur. Vadesi uzun banka kredileri, uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alır?

Yanıt Açıklaması: Kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında; ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar yer almaktadır.

Kısa vadeli borçlar hangi hesaplardan oluşur?

Kısa Vadeli Borçlar-Finansman Bonosu Tahvil ve Faizler” hesabında yer alır. Çıkarılmış bonolar ve senetler kapsamına alınamayan diğer menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır. “Kısa Vadeli Borçlar-Finansman Bonosu Tahvil ve Faizler” hesabında yer alır.

Kısa vadeli borçlar hangi kaynaklardan sağlanır?

Kısa vadeli finansman kaynaklarından birkaçı şunlardır: Ticari banka kredileri. Factoring. Ticari krediler.

Yabancı kaynak hesapları nedir?

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kaynak Hesapları, işletmenin sahip olduğu varlıkların elde edilmesi için katlanılan borçlar ile sermayenin izlendiği hesaplardır. ... Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 3 ile başlamaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır.

Bilançoda yabancı kaynaklar nelerdir?

Üçüncü kişiler tarafından işletmeye sağlanan kaynaklara ise “Yabancı Kaynaklar” ya da “Borçlar” denir. Yabancı kaynaklar, geri ödeme süresi dikkate alınarak; “kısa vadeli” ve “uzun vadeli” olarak sınıflandırılırlar.

Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesapları nelerdir?

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını kapsar.

Uzun vadeli borçlar hangi kaynaklardan sağlanır?

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynakları ortaklar tarafından işletmeye sağlanan özkaynaklardan ve borçlanma yoluyla sağlanan yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Ülkemizde uzun vadeli finansman araçları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine bağlıdır.

Orta vadeli finansman kaynakları nelerdir?

ORTA VADELİ FİNANSAMAN KAYNAKLARI TÜRLERİ: Literatürde orta vadeli finansman kaynakları genellikle orta vadeli banka kredileri, orta vadeli yatırım malları kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve Leasing şeklinde incelenmektedir..

Orta vadeli fon kaynakları nelerdir?

Başlıca orta vadeli fon kaynakları; orta vadeli banka kredileri, orta vadeli satıcı kredileri, sigorta şirketlerinin orta vadeli kredileri, finansal kiralama (leasing) ve forfaiting olarak belirtilebilir. sağlanan fonlar, tahvil ihracı ve uzun vadeli banka kredileri ile sağlanan fonlardır.

Kısa vadeli krediler daha çok hangi amaçla kullanılmalıdır?

Kısa vadeli olan ve işletmelerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan kısa vadeli ticari krediler genellikle stok finansmanı için kullanılır ve açık senet ya da cari hesap olarak alınır.

Kısa vadeli borçlar kaç ay?

Kısa Vadeli Kredi Nedir? 12 aya kadar talep edilen krediler kısa vadeli kredilerdir. İhtiyaç kredilerinde Kısa vadeli krediler uzun vadeli kredilere göre faiz oranı açısından daha avantajlıdır.

Kısa vadeli finansman nedir?

Kısa vadeli finansman, işletmelerin işletmelerini ve cari faaliyetlerini finanse etmek için ihtiyaç duydukları fonlar ya da finansmanlardır. ... İşletme sahipleri bu kaynakları kullanırken kaynakların maliyet ve vergi etkisini de göz önünde bulundurmak durumundadır.

Balon ödemeli ne demek?

Balon ödemeli kredi, her ay ödenecek olan kredi taksitlerinin daha uygun limitlerde olduğu ve son taksitte toplu ödeme ile tüm borcun kapatılabileceği kredi ödeme seçeneğidir. ... Bu ödeme şekli kişiye orta vadede birçok yatırım imkanı da sağlamaktadır.