If Clause Type 1 nerede kullanılır?

İçindekiler:

  1. If Clause Type 1 nerede kullanılır?
  2. If yerine ne kullanılır?
  3. Relative Clauses nasıl kullanılır?
  4. Olumlu ve olumsuz cümle ne demektir?
  5. Olumlu cümle olumsuz cümle ne demek?
  6. Anlamca olumsuz cümle nasıl olur?
  7. Bağımlı sıralı cümle ne demek?

If Clause Type 1 nerede kullanılır?

IF CLAUSES TYPE 1 ( ŞART CÜMLESİ 1. TİP ) Birinci tip şart cümleleri gerçek bir durumdan bahsetmek için kurulur. Şimdi aşağıdaki örneği inceleyiniz: If I have money, I will buy a car. ( Eğer param olursa araba alacağım. ) Bu cümlede gördüğünüz gibi araba almam paramın olması şartına bağlıdır.

If yerine ne kullanılır?

So/As long as and providing/provided (that) bir koşulu ifade etmek için “ifyerine kullanılabilir. Not: providing/provided (that) birazcık resmidir: You can stay here as long as you keep quiet. Sessiz kalmayı devam ettirdiğin sürece burada kalabilirsin.

Relative Clauses nasıl kullanılır?

Cümlenin nesnesi olan insanları nitelerken kullanılır. Karıştırmamak için şöyle bir teknik uygulayabilirsiniz; relative clause olan cümleyi ayrı bir cümle haline getirin ve bu cümlede “whom” yerine ne kullandığınıza bakın. Örneğin; My nephew whom I love so much, has blond hair and blue eyes.

Olumlu ve olumsuz cümle ne demektir?

Yargının gerçekleştiği cümlelere olumlu cümle adı verilir. Olumlu cümlelerin yükleminde değil, yok, -sız, -ma, -mez olumsuzluklarından biri bulunmaz. Önemli olan cümlenin ne söylediği değil, cümlenin bu olumsuzluklardan birini almamış olmasıdır.

Olumlu cümle olumsuz cümle ne demek?

Yüklemi olumlu yargı taşıyan herhangi bir olumsuzluk eki taşımayan cümlelerdir. Kendi arasında iki kısma ayrılmaktadır. Cümlede herhangi bir olumsuz kelimenin bulunmadığı ve anlamca da olumlu olan cümlelerdir.

Anlamca olumsuz cümle nasıl olur?

Çünkü cümlede olumsuzluk ekileri -me, -ma veya olumsuzluk kelimeleri değil, yok kullanılmamış.) Cümledeki iş, olay, eylem, durum "GERÇEKLEŞMİŞ, GERÇEKLEŞİYOR, GERÇEKLEŞECEK"se "ANLAMCA OLUMLU CÜMLE"; cümledeki iş, olay, eylem, durum "GERÇEKLEŞMEMİŞ, GERÇEKLEŞMİYOR, GERÇEKLEŞMEYECEK"se "ANLAMCA OLUMSUZ CÜMLE" denir.

Bağımlı sıralı cümle ne demek?

Mesela bazen iki cümlenin de belirttiği işi gerçekleştiren tek bir özne bulunabilir. Veya iki cümle de aynı zamanda (zarf tümleci) veya aynı yerde (dolaylı tümleç) gerçekleşebilmektedir. Bunun gibi ögeleri ortak olan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denilmektedir.