Donanım ne demek TDK?

İçindekiler:

  1. Donanım ne demek TDK?
  2. Donanım kelimesinin anlamı nedir?
  3. Nitelikle ilgili ne demek?
  4. En Kapsamlı ne demektir?
  5. Kapsam ne demek TDK?
  6. Ayrıntı ne demek TDK?
  7. Bakış açısı ne anlama gelir?
  8. Perspektif bakış açısı ne demek?
  9. Yanlı bakış açısı ne demek?

Donanım ne demek TDK?

donanım. a. 1. den. Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. 2.

Donanım kelimesinin anlamı nedir?

Donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet-edevat, (eski dilde teçhizat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır. Diğer anlamları:*Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb.

Nitelikle ilgili ne demek?

Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.

En Kapsamlı ne demektir?

Kapsamlı anlamı, tanımı: Eni çok olan, enli, vâsi. Çok.

Kapsam ne demek TDK?

a. 1. Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul: Yasa kapsamına giren devlet personeli. 2. man. Kaplam.

Ayrıntı ne demek TDK?

ayrıntı a. 1. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay: “En küçük bir ayrıntıyı bile atlamayacaksın.” -A. Ümit. 2.

Bakış açısı ne anlama gelir?

Bakış açısını şöyle tarif edebiliriz: Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat tecrübesi, kültür, yaş, meslek, cinsiyet, ruh hali ve yere göre aldığımız algılama, idrak etme ve yargılama tavrıdır. A. Hâkim Bakış Açılı Üçüncü Tekil (O) Anlatıcı (İlahi/Tanrısal bakış açısı):

Perspektif bakış açısı ne demek?

Bakış açısı bir hikayenin anlatıldığı nokta. Hikayenin eylem ve olaylarının ortaya çıktığı duruştur. Perspektif, bir anlatıcının kendi kişisel deneyimlerine dayanan bir olay, kişi veya yer hakkındaki tutumları veya inançlarıdır.

Yanlı bakış açısı ne demek?

Yanlılıktan kasıt, özel bir bakış açısına ya da ideolojiye meyil eden taraflı bir bakış açısına sahip olmaktır. Yanlılıktan etkilenerek hareket eden kişinin yanlı olduğu söylenebilir.