Elik ne demek TDK?

İçindekiler:

 1. Elik ne demek TDK?
 2. Seçgin mi Seçkin mi?
 3. Seçkin kelimesinde ünsüz benzeşmesi var mıdır?
 4. Şaşaalı nasıl yazılır?
 5. Rezervuar nasıl yazılır?
 6. Mevkiinde nasıl yazılır TDK?
 7. Denizkızı nasıl yazılır TDK?
 8. Sanırdım mı sanırdım mı?
 9. Sanırsın nasıl yazılır?
 10. Rezervuar nedir biyoloji?
 11. Rezervuar ne demek TDK?
 12. Rezervuar nedir coğrafya?
 13. Rezervuar ne demek Mikrobiyoloji?
 14. Uygun konakçı nedir?
 15. Son konakçı nedir?
 16. Paratenik ne demek?
 17. Konak canlı ne demek?
 18. Halt etmiş demek ne demek?

Elik ne demek TDK?

Babasız, annesiz çocuğu alıp, evlât edinmek, büyütmek.

Seçgin mi Seçkin mi?

Doğrulanmış Cevap Cevabımız : Seçkin olacaktır.

Seçkin kelimesinde ünsüz benzeşmesi var mıdır?

Cevap. Hayır yoktur. Ünlü sertleşmesiyle ünsüz sertleşmesi ayni seyler degildir.

Şaşaalı nasıl yazılır?

Görkemli: Parıltılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle şaşağalı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şaşaalı şeklinde olmalıdır.

Rezervuar nasıl yazılır?

REZERVUAR NASIL YAZILIR? Bu kelimenin rezervuar mı, rezervar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rezervuar şeklinde olmalıdır.

Mevkiinde nasıl yazılır TDK?

tdk'da mevki diye geçiyor.

Denizkızı nasıl yazılır TDK?

Deniz kızı kelimesi denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu olduğu varsayılan doğaüstü yaratık anlamına gelir. Bu kelime genellikle denizkızı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deniz kızı şeklinde olmalıdır.

Sanırdım mı sanırdım mı?

Türkçede 'a – e' geniş ünlüleri ile biten bir fille '-yor' eki getirildiğinde, fiilin sonundaki 'a – e' geniş ünlüleri daralarak “ı – i – u – ü” dar ünlülerine dönüşür. Bu kurala ise ünlü daralması adı verilir. O halde; sanardım değil, sanırdım kullanımı doğrudur.

Sanırsın nasıl yazılır?

Doğrulanmış Cevap Merhabalar, Sanırsın kelimesi, Sanmak fiilinin geniş zaman altındaki çekimi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda, sanmak fiil kökü, geniş zaman eki -r almakta ve 3. tekil kişiye göre çekimlenmektedir.

Rezervuar nedir biyoloji?

Rezervuar, su, gaz veya hidrokarbonlar gibi geri akışkanları tutmak için tasarlanmış yapay bir yapıdır. ... Halihazırda, yüzey alanının en büyük rezervuarı Gana'daki Volt Barajıdır ve en büyük rezervuar, Zimbabve ile Zambiya arasındaki Kariba Barajıdır. Rezervuarlar, yaratılışlarından beri insanoğluna bir vahiy olmuştur.

Rezervuar ne demek TDK?

Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu. 1. İnsan, evcil hayvanlar ve balıklar için enfeksiyöz olan ajanları doğada barındıran canlı veya cansız varlıklar. ... İnsan ve evcil hayvanlar için enfeksiyon kaynağı olarak görev yapan enfeksiyöz ajanı doğada barındıran canlı veya seyrek olarak cansız şey.

Rezervuar nedir coğrafya?

Yapay olarak doldurulmuş su oluşumu; aynı zamanda her hangi bir şeyin fazladan bulunan miktarı.

Rezervuar ne demek Mikrobiyoloji?

Rezervuar ve Kaynak Rezervuar, patojen mikroorganizmaların insanların dışında yaşadıkları ekolojik ortamlardır. Örneğin, tatlısu gölleri Legionella için, küçük kemiriciler Bor- relia için rezervuardırlar.

Uygun konakçı nedir?

6.Uygun Konakçı (=Yeni Konakçının Duyarlılığı=Olası Hasta): Savunma gücü kırılmış, mikroorganizmalarla yeterince baş etme gücü olmayan bireydir.

Son konakçı nedir?

Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay. Asalağın erginini veya gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı, konuk.

Paratenik ne demek?

paratenik konak ne demek? Parazitlerin enfeksiyöz evrelerinin içerisinde toplandığı ancak gelişim göstermediği konak, taşıyıcı konak.

Konak canlı ne demek?

Konak (biyoloji): Bir parazitin veya enfeksiyöz etkenin hayatının tümünü veya bir kısmını içerisinde veya üzerinde geçirdiği, besin ihtiyacını karşıladığı veya korunmasını sağladığı hücre veya organizma.

Halt etmiş demek ne demek?

Yakışıksız davranmak, uygunsuz bir söz söylemek veya kötü bir şey yapmak."Halt etmişsin, bir de utanmadan anlatıyorsun."