2021 SGK aylık prim ne kadar?

İçindekiler:

  1. 2021 SGK aylık prim ne kadar?

2021 SGK aylık prim ne kadar?

İşverenlerin aylık ödediği SGK primi, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta priminin aylık alt sınırı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2021 yılı için SGK priminin tabanı Türk Lirasıdır. Tavan ücret ise asgari ücretin 7,5 katıdır ve bu da Türk Lirasına denk gelmektedir.