Nümayiş çıkarmak ne demek?

İçindekiler:

  1. Nümayiş çıkarmak ne demek?
  2. Nümayan olmak ne demek?
  3. Jurnalcilik ne demek kisaca?
  4. Jurnal kurum ne demek?
  5. Nümayan ne demek Osmanlıca?
  6. Nalan ne demek TDK?
  7. Istiskal etmek ne demek?

Nümayiş çıkarmak ne demek?

Nümayiş yapmak ne demek? NÜMÂYİŞ 1. Gösteri: Fransa ve İsviçre'de İtalyan amele az çok gürültülü nümâyişlerle istiskal ediliyor (Cenap Şahâbeddin). ... 3. Karşısındakinin gözünü boyamak veya kendini beğendirmek maksadıyle yapılan hareket, gösteriş: Her nümâyiş soğuktur; nümâyiş-i ahlâk iğrenç (Cenap Şahâbeddin).

Nümayan olmak ne demek?

NÜMÂYAN. (ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ) sıf. (Fars. numūden “görünmek”ten numāyān) Görünen, meydanda olan, ayan, âşikâr: Velâkin bunda vardır başka kuvvet / Edâsında nümâyan tarz-ı şevket (Sünbülzâde Vehbî).

Jurnalcilik ne demek kisaca?

i. ve sıf. Kişiler hakkında kötüleyici haberler veren ve bu yolla yüksek bir makāma yaranmak isteyen kimse.

Jurnal kurum ne demek?

Kitabı konusunu oluşturan Jurnal Teşkilatı, Osmanlı döneminde ilk defa resmi olarak günülük hayata ait haberlerin toplanmasını ve kaydedilmesini gerçekleştiren bir teşkilattır.

Nümayan ne demek Osmanlıca?

nümayan / nümâyan / nümâyân / نمایان Açık, parlak, görünen.

Nalan ne demek TDK?

Nalan Farsçada inleyen anlamına gelir. Nalan kelimesi feryat eden anlamına gelir. Kibar ve ağırbaşlı kimseler için kullanılır. Nalan ismi aynı zamanda hüzünlü demektir.

Istiskal etmek ne demek?

Istiskal edilmek ne demek? hoşnutsuzluğunu belli ederek soğuk davranmak: “Şahin Efendi, bu saygısız misafiri artık açıktan açığa istiskal ediyordu.” -R. N. Güntekin.