Mücmel lafız ne demek?

İçindekiler:

  1. Mücmel lafız ne demek?
  2. Ne demek muhkem?
  3. Sarih emir nedir?
  4. Fıkıh usulü teriminin karşılığı nedir?

Mücmel lafız ne demek?

Usûlcülerin yaptıkları tanımlara bakıldığında mücmelin, Allah'ın murâdına delalet eden herhangi bir delil bulunmaksızın muhtemel manaları arasından anlamı tespit edilemeyen lafız olduğu anlaşılmaktadır.30 Esasında mücmel ifadenin mefhumu kendinde belirlidir, ancak bu mefhum lafız aracı- lığı ile tespit edilemez.

Ne demek muhkem?

Muhkem (Arapça: محكم), "Hüküm veren, sağlamlaştırılmış" anlamlarına gelen Arapça kelime. Kur'an'ın Âl-i İmrân Suresi'nin 7. âyetinde geçen bu kelime, açık ve kesin olarak hüküm veren âyetleri nitelendirmek için kullanılmıştır.

Sarih emir nedir?

1. Arapçada emr-i gaib olarak isimlendirilen ve muzari fiile emir lâmının bitişmesiyle oluşan emir kipleri. Bunlar da sarih emir olarak kabul edilirler.

Fıkıh usulü teriminin karşılığı nedir?

Usûlü'l-fıkh (Arapça: أصول الفقه) veya fıkıh usûlü, fıkıh yani İslam hukukunun iki dalından biridir. Fıkhın diğer dalı “fürû” olarak tanımlanır. ... Fıkıh usûlünün sözlük anlamı “fıkhın delilleri” veya “fıkh'ın kökleri” olarak tarif edilebilir.