2021 tapu nasıl alınır?

İçindekiler:

  1. 2021 tapu nasıl alınır?

2021 tapu nasıl alınır?

Tapu Devri Nasıl Yapılır? 2021 Güncel Tapu Devri Prosedürleri
  1. Tapu belgesinin aslı ya da fotokopi çıktısı
  2. Nüfus cüzdanı
  3. Gayrimenkulün Vergi borcu olmadığına dair belge.
  4. Bina vasfındaki taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası- DASK poliçesi.
  5. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini içeren rayiç değer yazısı