Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar anlamı nedir?

İçindekiler:

  1. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar anlamı nedir?
  2. Cenup turkce ne demek?
  3. Hakan ne demek TDK?
  4. Mukaddes ne demek TDK?
  5. Mukassim ne demek?
  6. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı hangi antlaşma ile son bulmuştur?
  7. Maruf olmak ne demek?

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar anlamı nedir?

Afak kelimesinin en güzel örneği istiklal marşındaki şu dizelerdir. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Bu cümlede Garbın Afakı batının ufukları anlamı taşır. Ufuk: Gökyüzü ile yeryüzünün birleştiği noktadır.

Cenup turkce ne demek?

Cenup kelimesi Türkçe'de "güney" anlamına gelir. ... Bu kelimenin kökeni ve ayrıntılı kaynak için kelimeyi etimoloji sözlüğünde inceleyebilirsiniz: Cenup kelime kökenini göstermek için tıklayın.

Hakan ne demek TDK?

Hakan, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve isimler sözlüğünde mevcuttur. TDK bu kelimeyi, "hükümdar" anlamıyla açıklamaktadır. Tatar, Türk ve Moğol devletlerindeki yöneticilik anlamı, TDK tarafından kabul edilmektedir. Bu isim toplumda birçok ünlünün de ismi olmuştur.

Mukaddes ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mukaddes"tir. MUKADDES NE DEMEK? TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "kutsal" olan mukaddes kelimesi, Arapça kökenlidir.

Mukassim ne demek?

(ﻣﻘﺴّﻢ) sıf. (Ar. taḳsіm “bölmek”ten muḳassim) Kısım kısım ayıran, bölen, taksim eden: “Kıyâs-ı mukassim: mantık. İkilem.” Biçâre zihninde bir kıyâs-ı mukassim yaparak der idi ki…

Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı hangi antlaşma ile son bulmuştur?

Kuzey Afrika'da Osmanlı Siyasi Hakimiyeti Sona Erdi (1912) Balkan Savaşının çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalya'ya boyun eğmek zorunda kaldı. Osmanlı Devletinin isteği ile 15 Ekimde gizli ön barışı yapılan Uşi antlaşması asıl olarak 18 Ekim 1912'de imzalandı.

Maruf olmak ne demek?

Maruf, güzelliği akıl ve nakille bilinen her fiilin adıdır. Zıddı ise münkerdir. Yine herkesçe bilinen-tanınan, belli olan, meşhur ve ünlü olan veya şeriatin güzel görüp emrettiği şey manasına da gelmektedir.