Mustafa Kemal Atatürk'ün babası ne iş yapar?

İçindekiler:

  1. Mustafa Kemal Atatürk'ün babası ne iş yapar?
  2. Ali Rıza Efendi Türk mü?
  3. Atatürk'ün Ailesi ne zaman öldü?
  4. Mustafa Kemal Atatürk'ün babası ne zaman öldü?
  5. Zübeyde Hanım kiminle evlendi?
  6. Mustafa Kemal askeri okulda iken babasını kaybetti mi?
  7. Atatürk'ün babası öldükten sonra kimin yanına gitti?
  8. Atatürk'ün babası ölünce kız kardeşi ve annesi ile nereye gitti?

Mustafa Kemal Atatürk'ün babası ne iş yapar?

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi, Selanik'te 1839 yılında doğdu. Selanik'te Abdi Hafız Mektebi'nde okuduğunu ve Vakıflar İdaresi'nde “ikinci katip” olarak memuriyet yaptığını bildiğimiz Ali Rıza Efendi, sonradan Rüsumat İdaresi'ne girmiş ve “Gümrük Memurluğu” görevlerinde bulunmuştur.

Ali Rıza Efendi Türk mü?

Muhtemelen 1839 yılında Selanik'te dünyaya gelen Ali Rıza, kimi kaynaklarda Arnavut kökenli, kimi kaynaklarda Osmanlı Devleti'nin Makedonya ve Teselya'yı Türkleştirme politikası çerçevesinde Makedonya'nın Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık Köyü'ne; oradan 1830'larda Selanik'e göç etmiş olan ...

Atatürk'ün Ailesi ne zaman öldü?

1881'de dördüncü çocukları Mustafa, 1885'te Makbule, 1889'da Naciye dünyaya gelir. Naciye'yi de küçük yaşta veremden kaybetti ve Ali Rıza Efendi de 1888 yılında yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün babası ne zaman öldü?

Bu nedenle, Ali Rıza Efendi'nin ölümünü 1893 yılı kabul edersek, kendisi 54, babasının vefatında Mustafa Kemal 12 yaşında olmaktadır.

Zübeyde Hanım kiminle evlendi?

Ali Rıza Efendie. 1871–1888

Mustafa Kemal askeri okulda iken babasını kaybetti mi?

Ancak Mustafa Kemâl babasını çok küçük yaşlarda kaybetti (1888). Bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. ... Askeri Rüştiyeyi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemâl Manastırdaki Askeri İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, 3 Mart 1899'da İstanbul'da Harbiye'nin hazırık sınıfına kaydoldu.

Atatürk'ün babası öldükten sonra kimin yanına gitti?

Başka bir deyişle Atatürk, babası vefat ettikten sonra dayısının çiftliğine gitmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal burada 6 kay süresince kalmıştır. Bu durum Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına bir süre ara vermesine neden olmuştur ancak kısa bir süre sonra okula devam etmek üzere Selanik'teki teyzesinin yanına gitmiştir.

Atatürk'ün babası ölünce kız kardeşi ve annesi ile nereye gitti?

Babası ölünce atatürk kimin yanınagitti Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa ve kızı Makbule ile birlikte Selanik yakınlarında çiftlik işleten kardeşinin yanına yani ATATÜRK'ün dayısının yanına gittiler.