Bilimsel çalışmaların amacı neler olabilir?

İçindekiler:

 1. Bilimsel çalışmaların amacı neler olabilir?
 2. Temel araştırması nedir?
 3. Eylem aksiyon araştırması nedir?
 4. Aksiyon araştırması nedir?
 5. Eylem Araştırması Nasıl bir araştırma türüdür?
 6. Eylem araştırmasının anahtar özellikleri nelerdir?
 7. Nitel araştırma desenleri nelerdir?
 8. Eylem araştırması türleri nelerdir?
 9. Eylem Araştırması nitel mi?
 10. Eylem araştırmalarını Türkiye'de fen eğitimi alanında ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?
 11. Eylem araştırmasının bir öğretmene faydası nelerdir?
 12. Nitel araştırma Durum Çalışması Nedir?
 13. Teorik araştırma nedir?
 14. Açıklayıcı araştırma nedir?
 15. Bilimsel araştırmada kullanılan temel kavramlar nelerdir?

Bilimsel çalışmaların amacı neler olabilir?

Doğru, güvenilir ve herkes tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde oluşturulan bilimsel araştırmaların temel amacı etrafımızda olup bitenleri bu çerçevede kavrayarak bunların asıl kaynağını bulmak ve neden sonuç ilişkisiyle izah etmektir.

Temel araştırması nedir?

Temel araştırma, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

Eylem aksiyon araştırması nedir?

Fraenkel ve Wallen (2003) eylem araştırmasını “bir problemi çözmek ya da yerel bir uygulama hakkında bilgi vermek için bilgi toplamak amacıyla bir ya da daha fazla kişi, ya da gruplar tarafından yapılan araştırma” olarak tanımlamaktadır (akt. Kuzu,2009).

Aksiyon araştırması nedir?

Aksiyon araştırması, herhangi bir olgu, olay ya da subjeyi içinde gerçekleştirdiği ya da bulunduğu sosyal bir durumda sistemetaik olarak tanımak ve geliştirmek amacıyla sosyal durum içindeki kişi ya da kişiler tarafından yürütülen bilimsel bir etkinliktir.

Eylem Araştırması Nasıl bir araştırma türüdür?

Eylem araştırması, uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarılması ya da hali hazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlama ve çözmeye yönelik veri toplama ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır.

Eylem araştırmasının anahtar özellikleri nelerdir?

EYLEM ARAŞTIRMASININ ANAHTAR ÖZELLİKLERİ

 • EYLEM ARAŞTIRMASI BAZEN KURAMA GÖMÜKTÜR.
 • EYLEM ARAŞTIRMASI NİCEL ARAŞTIRMA DEĞİLDİR.
 • GÖZLEMLER DÜZENLİ OLMALI FAKAT UZUN OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.
 • BİR YANITLA BAŞLAMALISINIZ.
 • VERİ TOPLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE ARAŞTIRMANIZI YETERİNCE PLANLAMALISINIZ.
 • EYLEM ARAŞTIRMASI SİSTEMATİKTİR.

Nitel araştırma desenleri nelerdir?

Nitel araştırma deseni: araştırmanın yaklaşımını belirleyen ve çeşitli aşamaların bu yaklaşım çerçevesinde tutarlı olmasına rehberlik eden bir stratejidir. Araştırma deseni yerine araştırma geleneği, araştırma yaklaşımı, araştırma stratejisi kavramları da kullanılmaktadır.

Eylem araştırması türleri nelerdir?

Eylem Araştırması Türleri Berg (2001) farklı yaklaşımları bir araya getirerek eylem araştırmasını “teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması”, “uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı işbirliği eylem araştırması” ve “özgürleştirici/geliştirici/eleştirel eylem araştırması” olarak üç gruba toplamıştır.

Eylem Araştırması nitel mi?

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması, son yıllarda eğitim alanında oldukça sık kullanılan bir araştırma türü haline gelmiştir. ... Elliot (1991) ise eylem araştırmasını “sosyal durum içerisindeki eylemin kalitesini artırmak amacıyla sosyal durumun araştırılması” olarak açıklamıştır (s. 69).

Eylem araştırmalarını Türkiye'de fen eğitimi alanında ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?

Stephen Corey (1949)eylem araştırmalarını eğitimde kullanan ilk araştırmacılardandır (Kemmis, 1980: 9). Corey, eğitimde bilimsel yöntemin değişim oluşturacağına, eğitimcilerin hem araştırmaya hem de bu bilgilerin uygulanmasına katılmalarının gereğine inanmıştır.

Eylem araştırmasının bir öğretmene faydası nelerdir?

Eylem araştırması, okulda veya sınıfta karşılaşılan sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi okul veya ders programların iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Eylem araştırması, öğretmenin öğretim etkinliklerini geliştirir bu da öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlar.

Nitel araştırma Durum Çalışması Nedir?

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Durum çalışması, güncel olan ve araştırmacı kontrolünün değişkenler üzerinde olmadığı durumlarda bu durumun sebeplerini, nedenleri ve sonuçlarını anlamak, tanımlamak ve betimlemek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.

Teorik araştırma nedir?

Bir araştırmada kuramlara dayanarak varsayımlar geliştiriliyorsa ve bu varsayımlar test edilerek, sonuçları bilimsel olarak yorumlanıyorsa bu tür araştırmalara teorik araştırma denir. Bu tür araştırmaların sonuçlarının kısa dönemde uygulamaya konması amacı yoktur; ana amaç, bilime katkıdır.

Açıklayıcı araştırma nedir?

Açıklayıcı araştırmalar ise olgular arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamayı amaçlayan araştırmalardır. Açıklayıcı araştırmalar hipotezle başlar ve toplanan veriler istatistiksel yollarla analiz edilerek araştırma hipotezi sınanır.

Bilimsel araştırmada kullanılan temel kavramlar nelerdir?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR:

 • Etik: Eylem kuralları ve değer sistemi, ahlak kuramı olarak da.
 • Araştırma: Arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma süreci.
 • Rapor: Araştırmanın sonucunu, araştırmacının konuyla ilgili.
 • APA (Amerikan Psikoloji Birliği): Akademik çalışmalarda yazım.
 • Bilim: Geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünü