Edebi sanatlar niçin kullanılır?

İçindekiler:

 1. Edebi sanatlar niçin kullanılır?
 2. Edebi Sanatlar nelerdir?
 3. Şakaklarına kar mı yağdı ne var söz sanatı?
 4. Söz sanatı ne demek örnek?
 5. 5 sınıf benzetme nedir?
 6. 5 sınıf abartma nedir?
 7. 5 sınıf metin türleri nelerdir?
 8. 5 sınıf masal nedir?
 9. 5 sınıf türkçe fabl nedir?
 10. Masal nedir ve bir örnek?
 11. Hikaye nedir dilbilgisi?

Edebi sanatlar niçin kullanılır?

Edebi sanat nedir? Dilin gerçek ve mecaz anlamlarını kullanarak, az kelime ile çok şey ifade etmek, anlam ilgisi kurmak ve seslerin değerlerinden yararlanmak amacıyla kullanılan güzel söz söyleme sanatıdır. İfadeye zenginlik katmak, anlamı güzelleştirmek, kelimelerin etkisini artırmak için kullanılır.

Edebi Sanatlar nelerdir?

Edebi Sanatlar Nelerdir?

 • Teşbih (Benzetme)
 • Teşbih-i Beliğ
 • İstiare.
 • Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
 • Teşhis (Kişileştirme)
 • İntak (Konuşturma)
 • Tenasüp (Uygunluk)
 • Kinaye (Değinmece)

Şakaklarına kar mı yağdı ne var söz sanatı?

İstiare : Delikanlı çağımızdaki cevher. İktibas(Deyim Alıntısı) : Gözünün yaşına bakmadan gider. Tecahül-i arif (Bilip de bilmemezlikten gelme) : Şakaklarıma kar mı yağdı ne var. İstifham (Soru Sorma) : Şakaklarıma kar mı yağdı ne var.

Söz sanatı ne demek örnek?

Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Örnek : Bülbül aşıkmış gül, gül naz eyler bülbüle. Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla anlamın üzerine yüklendiği sözcüğü tekrar etme.

5 sınıf benzetme nedir?

Öncelikle benzetme ne demek bunu öğrenelim. Benzetme: Herhangi bir cümlenin anlamını kuvvetlendirmek ve etkisini arttırabilmek için, farklı yönlerde ilgisi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesi benzetme olarak bilinmektedir.

5 sınıf abartma nedir?

Bir olayı ya da durumu veya bir şeyin özelliklerini olduğundan daha büyük ya da küçük göstermeye abartma denir.

5 sınıf metin türleri nelerdir?

5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

 • Hikâye (Öykü)
 • Fabl.
 • Masal.
 • Haber Metni.

5 sınıf masal nedir?

Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılara masal denir. > Masalda eğiticilik ve öğreticilik esastır.

5 sınıf türkçe fabl nedir?

Fabl ya da Öykünce sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir. Genellikle hayvanların ve bitkilerin konuşmasıdır. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranır.

Masal nedir ve bir örnek?

Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine masal denir. Masallar tamamiyle hayal gücü ürünüdür. ... Nazım-nesir karışık olan masal örnekleri de vardır.

Hikaye nedir dilbilgisi?

Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir. > Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.