Kadı Naib ne demek?

İçindekiler:

 1. Kadı Naib ne demek?
 2. Kadı Naibi nedir ne iş yapar?
 3. Osmanlı'da Naib ne demek?
 4. Naip ne iş yapar?
 5. Naibe kimdir?
 6. Naib ne demek kısa?
 7. Tarihte naip ne demek?
 8. Naip Prens ne demek?
 9. Naibi saltanat hangi Selçuklu?
 10. Naip nedir kime denir?
 11. Naiplik hangi devlet göreviyle doğrudan ilişkilidir?
 12. Kral Naipligi ne demek?
 13. Naip ne demek TDK?
 14. Kethüdalığı ne demek?
 15. Naip kelimesinin anlamı nedir?
 16. Naip hakim ne demek?

Kadı Naib ne demek?

Yeni fethedilen yerlere idareyi temsilen sancak beyi veya subaşı, hukuku temsilen kadı yahut nâib tayin edilmesi bir fetih geleneğiydi. Nâibler, medrese eğitimi alarak özellikle fıkıh alanında kendi kaza dairesinde ihtilâfları çözebilecek bir seviyede tahsil görmüş ilmiye mesleği mensubu kimselerdi.

Kadı Naibi nedir ne iş yapar?

Geniş bir bölgede bütün davaları göremeyen kadının nâibleri vardı; naibler kadının görevlerini kendi nahiyelerinde yerine getirirlerdi. Şehrin asayişini sağlamakta kadıya subaşı, asesbaşı, kalelerde dizdarlar gibi görevliler yardımcı olurdu. Kadı şehrin imar nizamını mimarbaşı ile birlikte sağlardı.

Osmanlı'da Naib ne demek?

Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi.

Naip ne iş yapar?

Naip (dişil Naibe), hükümdar adına (hükümdarın yokluğu, yetersizliği, çocukluğu süresince) devleti yöneten kimse. Ayrıca İslam devletlerinde ve Osmanlılarda hükümdar, yönetici ve yargıç gibi kimselerin yerine bakan kimse anlamına gelir.

Naibe kimdir?

Kayserispor'un yeni futbol direktörü Ali Naibi, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 37 yaşındadır. ... 2015-2020 yıllarında Beşiktaş'ın sportif direktörlüğünü üstlenen Naibi, Beşiktaş kariyerinde 2 Süper Lig başarısı elde etmiştir. 2020 yılında buradaki görevinden ayrılmıştır.

Naib ne demek kısa?

Sözlükte “birini temsil etmek, birine vekâlet etmek” anlamındaki nevb (niyâbe) masdarından türeyen nâib (çoğulu nüvvâb), “bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi yerine geçici bir zaman için yüklenen kimse” demektir.

Tarihte naip ne demek?

Naip (dişil Naibe), hükümdar adına (hükümdarın yokluğu, yetersizliği, çocukluğu süresince) devleti yöneten kimse. Ayrıca İslam devletlerinde ve Osmanlılarda hükümdar, yönetici ve yargıç gibi kimselerin yerine bakan kimse anlamına gelir.

Naip Prens ne demek?

Eğer naip ülkenin yasal yöneticisi ile aynı hanedanı veya soyu paylaşıyor ve bu sebeple naiplik makamına getirilmiş ise naip prens olarak adlandırılır. ...

Naibi saltanat hangi Selçuklu?

Niyabet-i Saltanat Divanı : Anadolu selçuklu devletinde hükümdarın olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürüten güvenilir insanların ve komutanların bulunduğu divandır. Bunlara da Naib denilmektedir.

Naip nedir kime denir?

Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse. Vekil, yerine bakan kimse.

Naiplik hangi devlet göreviyle doğrudan ilişkilidir?

Naiplik ünvanı, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin sömürgelerindeki idareciler için de kullanılırdı. Genel vali durumunda bulunan bu idareciler yarı resmi biçimde Kral naibi olarak nitelendirilirdi.

Kral Naipligi ne demek?

İngiliz Naipliği veya basitçe Naiplik Birleşik Krallık tarihinde 18 yılları arasına verilen isimdir. Bu devirde naib prens, daha sonra Kral IV. George, Birleşik Krallığı babası Kral III. George'un yetersizliği zamanında yönetmiştir.

Naip ne demek TDK?

Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse. Vekil, yerine bakan kimse. Kaynak:Tdk,Genel Bilgi.

Kethüdalığı ne demek?

Kelime kavram olarak, Osmanlı devlet teşkilâtında XV. yüzyıldan itibaren “bazı devlet görevlilerinin işlerini gören yardımcı” (sadaret kethüdası, hanım sultan kethüdası, yeniçeri kethüdası gibi); sivil hayatta ise “büyük konak ve çiftliklerin işlerini yöneten kişi” anlamını kazanmıştır (Canatar 2002: 332).

Naip kelimesinin anlamı nedir?

Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse. Vekil, yerine bakan kimse.

Naip hakim ne demek?

Naip hakim tayini heyet halinde bulunan toplu mahkemelerde bir üyenin belli bir işi yapması için görevlendirilmesidir. Naip hakimin görev alanı mahkemenin yargı çevresinde kalan işlerdir.