Fonksiyonun maksimum değeri nasıl bulunur?

İçindekiler:

 1. Fonksiyonun maksimum değeri nasıl bulunur?
 2. Minimum değer ne demek?
 3. Insan hayatına yön veren dönüm noktalarını neye göre belirler?
 4. Titrasyon dönüm noktası nedir?
 5. Titrasyonda eşdeğerlik noktası ile dönüm noktası arasındaki fark nedir?
 6. Geri titrasyon mantığı nedir?
 7. Kompleksometrik titrasyon ne demek?
 8. Standart madde ne demektir?
 9. Iyodometrik titrasyon nedir?
 10. Geri titrasyon nedir niçin yapılır?
 11. Asidimetri ve Alkalimetri nedir?
 12. Nitritometri nedir?
 13. Analit ve Titrant ne demek?
 14. Sodyum tiyosülfat suda çözünür mü?
 15. Sodyum tiyosülfat ne için kullanılır?

Fonksiyonun maksimum değeri nasıl bulunur?

Maksimum değeri bulmak için değerini fonksiyondaki x {\displaystyle x} yerine koy:

 1. f ( x ) = x 2 + 10 x − 1 {\displaystyle f(x)=x^{2}+10x-1}
 2. f ( − 5 ) = ( − 5 ) 2 + 10 ( − 5 ) − 1 {\displaystyle f(-5)=(-5)^{2}+10(-5)-1}
 3. f ( − 5 ) = 25 − 50 − 1 {\displaystyle f(-5)=25-50-1}
 4. f ( − 5 ) = − 26 {\displaystyle f(-5)=-26}

Minimum değer ne demek?

Bir değişkenin yada bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

Insan hayatına yön veren dönüm noktalarını neye göre belirler?

İnsan, hayatına yön veren dönüm noktalarını belirlemesinde en büyük etken tecrübedir. Tecrübe etmek daha önce yaşanılan olaylar karşısında hazırlıklı olmaktır. Zaten hayatın her anı bir tecrübeden ibarettir.

Titrasyon dönüm noktası nedir?

Titrasyon eğrileri, konsantrasyonla ilgili bir değişkenin reaktif hacmine karşı çizilen grafiklerdir. Bir titrasyonun eşdeğerlik noktası yakınında meydana gelen fiziksel değişimin gözlendiği noktaya dönüm noktası denir.

Titrasyonda eşdeğerlik noktası ile dönüm noktası arasındaki fark nedir?

Eşdeğerlik (stokiyometrik, S) noktası = ilave edilen baz miktarının, başlangıçta mevcut olan asit miktarına eşit olduğu teorik hacim. Dönüm noktası = deneysel olarak ölçülen ve indikatörün renk değiştirdiği hacim. Dönüm noktası eşdeğerlik noktasına eşit olmalıdır.

Geri titrasyon mantığı nedir?

Geri titrasyon, bir analitin konsantrasyonunun bilinen miktarda fazla reaktifle reaksiyona sokularak belirlendiği bir titrasyon yöntemidir . Kalan fazla reaktif daha sonra başka bir ikinci reaktif ile titre edilir. ... Geri titrasyona dolaylı titrasyon da denebilir.

Kompleksometrik titrasyon ne demek?

KOMPLEKSOMETRİK TİTRASYONLAR Kompleks oluşması esasına dayanan titrasyonlardır. EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetikasit): EDTA molekülü, bir metal iyonunu bağlayabilecek, 4 karboksilgrubu ve 2 amin grubu olmak üzere 6 elektron sunan gruba sahiptir.

Standart madde ne demektir?

Volumetride, çözeltiyi ayarlayabilmek için kullanılan çok saf maddeye birincil standart (veya primer standart) denir. Örneğin; permanganat çözeltisinin ayarlanması, saf ve kuru sodyum okzalatın belli bir miktarının çok duyarlı bir şekilde tartılması ve bunu permanganatla tepkimeye sokulmasıyla yapılabilir.

Iyodometrik titrasyon nedir?

Redoks titrasyonlarından olan bir volumetrik analiz yöntemi. Yükseltgen bir maddenin iyodür ile reaksiyonundan oluşan iyodun tiyosülfat çözeltisi ile titrasyonuna dayanır. Titrasyona elementel iyottan ileri gelen kırmızı-kahve renk açılıncaya kadar devam edilir.

Geri titrasyon nedir niçin yapılır?

Kimyaevi: Geri Titrasyon. Analit ile reaksiyona girmek üzere ilave edilen bir titrantın stokiyometrik olarak fazlası için gerekli ikinci titrant miktarının bulunması işlemidir.

Asidimetri ve Alkalimetri nedir?

Bazik bir maddenin standart bir asit çözeltisi ile titre edilerek konsantrasyonunun bulunmasına asidimetri, asidik bir maddenin standart bir baz çözeltisi ile titre edilerek konsantrasyonunun bulunmasına ise alkalimetri adı verilir.

Nitritometri nedir?

Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi.

Analit ve Titrant ne demek?

Bir titrasyon işleminde nicel analizi istenen madde (analit) ile derişimi önceden bilinen uygun bir madde (standart çözelti) arasında hızlı bir reaksiyon gerçekleştirilir. Standart çözelti bürette yer alır ve bu nedenle "titrant" olarak da adlandırılır. Analit ise uygun hacimli bir erlen veya beherde yer alır.

Sodyum tiyosülfat suda çözünür mü?

Sodyum tiyosülfat (Sodyum hiposülfit) suda kolaylıkla çözünür ve ayrıca sodyum hiposülfit olarak da anılır. Na2S2O3 molekülünün yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Sodyum tiyosülfat ne için kullanılır?

Atıkların arıtılmasında klor giderici olarak kullanılır. Elyaf boyamada mordan olarak kullanılır. Altın ve gümüş kaplamaların banyolarında siyanür zehirlemesini önlemede ve ayrıca cevherden gümüş elde edilmesin de ekstraksiyonda kullanılır.