Lık lik eki nedir?

İçindekiler:

 1. Lık lik eki nedir?
 2. Fiilden isim yapan ekler nedir?
 3. Isim çekim ekleri ne demek?
 4. Fiilden isim yapma nedir?

Lık lik eki nedir?

-lık (-lik, -luk, -lük) c) Alet, araç, gereç isimleri yapar: baş-lık, kulak-lık, sabah-lık, diz-lik, gece-lik, gelin-lik, sebze-lik, buz-luk, tuz-luk, yağmur-luk, ön-lükvb. (çaydan-lık, iğneden-lik, yağdan-lık örneklerinde ise –lık ile aynı işlevdeki Farsça -dan ekinden sonra gelmiştir.)

Fiilden isim yapan ekler nedir?

Fiilden isim yapan ekler

 • ce: düşün—ce, eğlen—ce.
 • ecek: giy-ecek, yak-acak, aç—acak, iç-ecek.
 • ak: yat—ak, kaç—ak, dur—ak.
 • aç: kaldır—aç, say—aç, ayır—aç
 • ge: böl—ge, bil—ge, süpür—ge.
 • gi: sev—gi, çal—gı, as—kı, sil-gi, iç-ki.
 • giç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç
 • gin/kin: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—kin, bas-kın, yay-gın.

Isim çekim ekleri ne demek?

İsim çekim ekleri şunlardır: İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir.

Fiilden isim yapma nedir?

Fiil (eylem) kök veya gövdelerine gelerek isim (ad) yapan eklere fiilden isim yapan ekler denir. -acak / -ecek : (Bu ek, hem fiilimsi eki olarak kullanılır hem de fiilden doğrudan isim yapan ek olarak kullanılır. Buradaki işlevi doğrudan isim yapmaktır.