adplus-dvertising

Peyk anlamı nedir kısaca?

İçindekiler:

 1. Peyk anlamı nedir kısaca?
 2. Peyk devlet ne demek?
 3. Gûyende ne demek?
 4. Osmanlı'da peyk sistemi kaç yılında kaldırılmıştır?
 5. Osmanlı döneminde yaya Habercilerine ne ad verilir?
 6. Ulak vermek ne demek?
 7. Eş güdümlü ne demek TDK?
 8. Eş güdümlü çalışma ne demek?
 9. Osmanlı'da Kölelik ne zaman bitti?
 10. Haberci ye ne denir?
 11. Osmanlı Devletinde Derbent ne demek?
 12. Osmanlı'da ulak ne demek?
 13. Eş güdümlü olmak ne demek?
 14. Güdümlü yük ne demek?

Peyk anlamı nedir kısaca?

Peyk anlamı nedir kısaca? Peyk - Osmanlılar'da ilk dönemde habercilere (ulak), muhafızlara, daha sonraki dönemlerde bazı törenlere gösteri amacıyla katılan görevlilere verilen ad.

Peyk devlet ne demek?

Peyk - Daha güçlü bir başka devlete her bakımdan (ideolojik, politik, ekonomik, askeri) bağlı olan devlet için kullanılan terim.

Gûyende ne demek?

1. Söyleyen kimse, söyleyici: Mecmûama eyledim onu kayd / Gûyendesi Amr imiş yâhud Zeyd (Ziyâ Paşa'dan). 2. Şarkı söyleyen (kimse), hânende: Fâtih zamânına âit bir maaş defterinde müteferrikaların mevcûdu altmış beştir.

Osmanlı'da peyk sistemi kaç yılında kaldırılmıştır?

Özellikle padişahın emirlerini gerekli yerlere süratle götürme öncül vazifeleriydi. Osmanlı resmi haberleşmesinin önemli bir kolu olan Peyk Teşkilatı tarihinde işlevini yitirmesinden dolayı kaldırıldı.

Osmanlı döneminde yaya Habercilerine ne ad verilir?

Peykler ise Osmanlılarda da haber götüren yaya postacı bir sınıf olup en önemli özellikleri çok hızlı koşmaları olduğu bilinmektedir. Fâtih Sultan Mehmed'in Teşkilât Kanunnâmesi'nde peyk adı verilen bir görevli sınıfından söz edilmesi en azından XV. yüzyıl başlarında bu teşkilâtın ortaya çıktığına işaret eder.

Ulak vermek ne demek?

Haber götürme ve getirme işlerinden sorumlu olan kişilere ulak deniliyordu. Ulaklar, kendisine verilen bir haberi başkalarına iletmekle görevli olan kişilerin tamamıdır.

Eş güdümlü ne demek TDK?

Eş güdümlü : Aralarında eş güdüm bulunan, koordine. Güdüm : Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü.

Eş güdümlü çalışma ne demek?

Belirli amaçlar için bütünleşen bilişim dizgeleri ya da çalışma takımları arasında, uyumun sağlanması ve ilişkilerin, en yüksek toplam verimi en kolay biçimde sağlayacak bir düzen içerisinde gelişebilmesi için ve eylem birliği gütme.

Osmanlı'da Kölelik ne zaman bitti?

İngiltere'yi takip eden ilk devlet ise, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın açtığı yoldan Sultan Abdülmecid'in liderliğinde ilerleyen Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. 1847'de yayımlanan bir fermanla kölelik Osmanlı topraklarından da tamamen uzaklaştırılmış oluyordu.

Haberci ye ne denir?

Medyada haberci (reporter) denilen muhabir, klasik olarak haber muhabiri ve foto muhabiri olarak ikiye ayrılır. ... Muhabirler kendi alanlarında dernek ve cemiyet şeklinde örgütlenmişlerdir.

Osmanlı Devletinde Derbent ne demek?

Derbent Teşkilatı Anadolu ve Rumeli'nin dağlık bölgelerindeki geçit ve yolları korumak ve yolcuların güvenliğini sağlamakla görevli teşkilat. ... Kervanları ve yolları korumak için kurulan İlhanlı tutkavul sisteminden geliştirilen derbend teşkilatı, Osmanlı Devletinde 14. yüzyılın sonlarında kurulmaya başlandı.

Osmanlı'da ulak ne demek?

Ulak, Osmanlı Devleti'nde devlet hizmetinde bir yerden başka bir yere gönderilen hızlı hareket edebilen haberciler. Ulakların geçeceği yollar belirlidir. Bu yollar üzerinde atlar için menziller bulunurdu. Yol üzerinde yaşayanlar da ulaklara hizmet etmek, ulakların gereksinmelerini karşılamak zorundaydılar.

Eş güdümlü olmak ne demek?

Belirli amaçlar için bütünleşen bilişim dizgeleri ya da çalışma takımları arasında, uyumun sağlanması ve ilişkilerin, en yüksek toplam verimi en kolay biçimde sağlayacak bir düzen içerisinde gelişebilmesi için iş ve eylem birliği gütme.

Güdümlü yük ne demek?

Güdümlü yük ne demek? (b) Güdümlü yük; Toplam hareketin, konumu sabit noktalarla belirlenen rijit ya da esnek kılavuzlar boyunca yapıldığı yüktür.